Menu Đóng

Đơn xin được tiếp tục làm việc

Đơn xin được tiếp tục làm việc, vì lý do nào đó, người lao động đã không làm việc ở vị trí một thời gian nay quay lại và xin đề đạt nhu cầu mong muốn được đảm nhiệm công việc ở vị trí cũ, chức vụ ban đầu.

Khái quát Đơn xin được tiếp tục làm việc

Đơn xin được tiếp tục làm việc là văn bản của cá nhân(nhân viên của Công ty, Doanh nghiệp,..) gửi đến bộ phận thuộc Công ty có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm mục đích xin được tiếp tục làm việc, cụ thể trong trường hợp sau đây.

Mẫu Đơn xin được tiếp tục làm việc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM VIỆC

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

-Và các văn bản có liên quan.

Kính gửi: -Ban Giám đốc Công ty…

-Phòng Hành chính-Nhân sự….

Tôi tên là:………………………………….

Sinh ngày:………………….

Giới tính:……………………….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………

Chức vụ: Nhân viên

Ngày….tháng…năm… Do phải tiếp nhận thời gian điều trị bệnh dạ dày tại Bệnh viện…tôi có viết đơn xin nghỉ việc tạm thời trong thời gian từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…và đã được Công ty chấp thuận. Nay đã kết thúc thời gian điều trị, sức khỏe của tôi đã hồi phục và có thể trở lại làm việc bình thường. Dựa theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2012:

“Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.”

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Ban Giám đốc, Phòng Hành chính-nhân sự xem xét để tôi được tiếp tục làm việc tại Công ty.

Tôi cam đoan sẽ hoàn thành tốt mọi công việc được giao và tuân thủ nội quy của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo Người làm đơn
1. Giấy nhập viện2. Giấy ra viện

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191