Menu Đóng

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích của các đối tượng gây rối, yêu cầu nhanh chóng xử lý, ngăn chặn vụ việc.

Tổng quan Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Khi phát hiện có hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác, cơ quan công an phát hiện hành vi cần thực hiện việc lập biên bản vụ việc xảy ra vào thời gian, ngày giờ và những người làm chứng để tiến hành xử lý tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi. Trường hợp cơ quan công an không làm đúng nhiệm vụ, chức năng của mình, những người có liên quan được yêu cầu cơ quan này thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể đơn yêu cầu có nội dung cơ bản như sau:

Mẫu Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

……….., ngày ……… tháng …….. năm 2018

ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ

(Về việc lập biên bản, xác minh, xử lý hành vi gây thương tích của đối tượng…….. )

Kính gửi: Công an xã/phường ………………………………………….

Tôi là: ……………………………………………………………

Sinh năm: ……………………….

Trú tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày quý cơ quan sự việc như sau:

(Trình bày rõ nội dung sự việc, có sự chứng kiến của cán bộ công an thì ghi rõ tên đồng chí tiếp nhận được thông tin).

Tuy nhiên, từ đó đến nay, về phía cơ quan công an vẫn chưa tiến hành lập biên bản sự việc, tiến hành xác minh, điều tra để xử lý vụ việc nêu trên.

Dựa trên Điều 9 Pháp lệnh công an xã, Điều 4 Thông tư 12/2010/TT-BCA , cho nên tôi kính đề nghị tới quý cơ quan những nội dung sau:

– Tiến hành lập biên bản, xác minh/điều tra về sự việc nêu trên;

– Có biện pháp xử lý đối với hành vi nêu trên của đối tượng ………………………..

Kính mong quý Cơ quan xem xét, giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191