Menu Đóng

Đơn xin miễn nhiệm chức vụ

Đơn xin miễn nhiệm chức vụ, đơn xin từ bỏ chức vụ, biểu mẫu gồm những nội dung cơ bản và cách thức soạn thảo.

Hướng dẫn cách làm Đơn xin miễn nhiệm chức vụ

Đơn xin miễn nhiệm chức vụ là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân giữ chức vụ có nhu cầu miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm. Đơn này được cá nhân viết và tùy từng trường hợp được gửi đến người đứng đầu đơn vị, các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý công chức, viên chức từ trung ương đến địa phương….

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn nhiệm chức vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– 

………………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM

  • Căn cứ quy định tại Điều lệ công ty;
  • Căn cứ ….;

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………………….

Thông tin người xin miễn nhiệm

Tôi là: …………………………………………………………Sinh năm:………………………..

CMND/ Căn cước công dân số: ……………………………………………………………..

Cấp ngày: …………………………………………… Nơi cấp: ………………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Nội dung trình bày về việc xin miễn nhiệm.

Lý do xin miễn nhiệm(tùy vào trường hợp cụ thể của bản thân mà bạn đưa ra lý do phù hợp, chẳng hạn như sức khỏe suy giảm, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ…)

(Ví dụ: Tôi vào làm việc tại công ty từ tháng … năm … tại vị trí nhân viên kỹ thuật. Tháng … năm … , tôi được Ban lãnh đạo công ty bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng kỹ thuật. Sau khi được bổ nhiệm chức danh này, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, cống hiến hết mình cho công ty. Gần đây, do sức khỏe suy giảm, tôi phải nhập viện điều trị dài ngày.)

Căn cứ vào quy định tại Điều lệ công ty và nhu cầu thực tế của bản thân, nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban lãnh đạo công ty xem xét và chấp nhận cho tôi miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng kỹ thuật từ … ngày … tháng … năm …. để tôi có thể tập trung điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe.

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét và chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Để chứng minh cho những gì tôi đã nói ở trên là đúng sự thật, tôi xin gửi kèm theo đơn 01 giấy khám sức khỏe tôi đã khám ngày …. tháng … năm tại bệnh viện…….         

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191