Menu Đóng

Đơn xin đào đường đặt cống thoát nước

Đơn xin đào đường đặt cống thoát nước, đơn xin thay đổi kết cấu hạ tầng để lắp đặt đường ống.

Tổng quan Đơn xin đào đường đặt cống thoát nước

Đơn xin đào đường đặt cống thoát nước là văn bản của cá nhân/hộ gia đình/tổ chức người có nhu cầu đào một đoạn đường để đặt cống thoát nước, đơn này được gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết xem xét họ có được phép hay không, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Đơn xin đào đường đặt cống thoát nước

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

 

ĐƠN XIN ĐÀO ĐƯỜNG ĐẶT CỐNG THOÁT NƯỚC 

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân xã…

-Ban quản lý đô thị…

Tôi tên là:………………………….                      Sinh năm:……………………………..

CMND/CCCD số:…………… do CA…………. cấp ngày……….. tháng……. năm……..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………

Từ trước nay gia đình tôi có sử dụng chung cống thoát nước với 3 hộ gia đình lân cận. Nay do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nhiều nên gia đình tôi muốn lắp đặt một cống thoát nước riêng. Để lắp đặt được cống thoát nước này, tôi buộc phải đào một đoạn đường tại vị trí:……; Diện tích: …….m2; Thời gian đào và lắp đặt:…………

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để tôi được đào được lắp đặt cống thoát nước với lý do nêu trên.

Tôi xin cam đoan trong quá trình đào, lắp sẽ không làm ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, trật tự an toàn đô thị……..

Các cam kết khác……………….(nếu có)

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191