Menu Đóng

Đơn xin mua hàng phát mại

Mẫu Đơn xin mua hàng phát mại

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MUA HÀNG PHÁT MẠI

Kính gửi: Ngân hàng ____

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP A

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Theo tôi được biết vào ngày../…/… Ngân hàng ____ có đăng thông tin về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo của công ty A, gồm các tài sản sau:

1,__________

2,__________

Theo đó, Ngân hàng có bán đấu giá 6 phương tiện giao thông đường bộ gồm các loại xe:….. Qua việc tìm hiểu và bàn bạc,  xét thấy chất lượng cũng như giá trị của sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân. Do vậy, tôi làm đơn này để đăng ký mua 6 phương tiện trên.

Căn cứ vào thông báo được niêm yết tại ngân hàng, tôi kính đề nghị ngân hàng xem xét mở phiên đấu giá cho tôi được mua sản phẩm phát mại.

Tôi xin gửi kèm theo đơn là một số giấy tờ liên quan gồm:

Kính mong quý cơ quan xét duyệt và giải quyết đơn cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                        

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191