Menu Đóng

Đơn xin mua xe thanh lý

Mẫu Đơn xin mua xe thanh lý

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MUA XE THANH LÝ

Kính gửi: Đại lý mua bán các loại xe thanh lý A

Căn cứ Chính sách bán hàng của đại lý mua bán xe A

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Ngày …./…./…. Tôi có đến đại lý mua bán các loại xe thanh lý tại địa chỉ số…… Trong quá trình tìm hiểu thì tôi thấy chất lượng của xe….  khá  tốt, giá thành lại hợp lý.

Căn cứ vào chính sách bán hàng thanh lý của Đại lý mua bán xe….. Tôi làm đơn này, kính đề nghị đại lý xét duyệt cho tôi được mua xe….. tại cửa hàng.

Tôi cam kết sẽ thực hiện thanh toán đầy đủ chi phí xe theo quy định của Đại lý.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191