Menu Đóng

Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn

Đơn xin được rút khỏi thành viên của Ban chấp hành Đoàn do không còn đủ khả năng để đảm nhiệm chức vụ.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn

Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn là biểu mẫu được dùng cho các cá nhân công tác tại Ban chấp hành Đoàn có nhu cầu thôi không công tác tại Ban chấp hành. Biểu mẫu này được các cá nhân đang công tác tại Ban chấp hành viết và được gửi đến Ban chấp hành Đoàn mình đang công tác đề nghị Ban chấp hành chấp thuận cho nguyện vọng xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn.

Mẫu Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN XIN RÚT KHỎI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

…………………, ngày … tháng … năm …

  • Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
  • Căn cứ ….;

Kính gửi: BCH …………………………………

Tôi là:………………………………………………………………Sinh ngày: ………………..

Giới tính: ………………………………………………….Dân tộc: ……………………………

Hiện tôi đang công tác và sinh hoạt tại BCH ……………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………….

Tôi viết đơn này xin trình bày về việc xin rút khỏi BCH ……………….. với lý do như sau:

(Ví dụ: Căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và căn cứ vào nhu cầu thực tế, bản thân tôi hiện nay không còn giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường mà được chuyển sang làm công tác chuyên môn theo sự phân công của Chi đoàn và Ban giám hiệu Trường THPT ………………. nên tôi thấy mình không còn đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy viên BCH ……………..)

Từ những căn cứ trên, nay tôi làm đơn này, xin phép BCH ……………………… cho tôi rút khỏi danh sách BCH ……………………khóa ……

Tôi xin hứa, dù không còn là thành viên BCH …………………. khóa …………………… tôi sẽ luôn chia sẻ và gánh vác cùng các đồng chí, cùng các đồng chí đoàn kết và xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển.

Kính mong BCH ……….. tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành tốt công tác chuyên môn được phân công.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191