Menu Đóng

Đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường

Đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường, thôi chức vụ đã được bầu, bổ nhiệm do tự nhận thấy bản thân không còn phù hợp vị trí với những lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

Khái niệm Đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường là văn bản của Đại biểu Hội đồng nhân dân xin rút khỏi Hội đồng nhân dân khi không thể tiếp tục đảm nhiệm được nhiệm vụ trong Hội đồng nhân dân. Ví dụ như sau:

Mẫu Đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

Hà Nội, ngày… tháng… năm …

 

ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu lần thứ… của HĐND phường Thượng Đình.

            Kính gửi:  Hội đồng nhân dân phường Thượng Đình                

Tôi là: Nguyễn Văn A       Sinh ngày: …/…./…..

CMND số: ……………………… Cấp ngày: …………………….. Nơi cấp:…………………..

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Đình.

Ngày …… tháng ….. năm ………….., tôi trúng cử vị trí Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Đình, do cử tri tại điểm bầu cử số ……… bầu ra. Đến ngày ….. tháng 3 năm 2019, vì điều kiện sức khỏe chuyển xấu, tôi đã đi khám tổng thế tại Bệnh viện. Sau khi khám tổng thể tôi phát hiện mình bị tiểu đường cấp độ nặng, tôi được thông báo phải tiếp nhận quá trình điều trị lâu dài tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Chính vì vậy, tôi không thể tiếp tục thực hiện công việc của một đại biểu Hội đồng nhân dân phường như đã được công dân bầu cử, giao phó.

Căn cứ khoản 1 Điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về Thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân:

“1. Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.”

Nhận thấy, với tình trạng sức khỏe và thời gian điều trị sắp tới tại Bệnh viện, tôi không còn đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian đáp ứng được tính chất công việc của Đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng nhân dân phường Thượng Đình xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ đại biểu Hội đồng nhân dân của tôi và bầu ra một Đại biểu HĐND mới thay thế vị trí của tôi.

Tôi cam kết sẽ bàn giao lại toàn bộ và đầy đủ các tài liệu đang đảm nhiệm. Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

 

1. Sổ khám bệnh;

2. Đơn tiếp nhận điều trị;

….

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn A

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191