Menu Đóng

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác

Đơn xin hoãn việc được phân công hay quyết định luân chuyển công tác sang vị trí khác, công việc khác, địa phận khác vì lý do cá nhân.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Khái quát Đơn xin hoãn luân chuyển công tác

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét chấp nhận cho chủ thể này được hoãn luân chuyển công tác vì một số lý do nhất định.

Mẫu Đơn xin hoãn luân chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN HOÃN LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – Công ty…………………….

(Địa chỉ:………………………………………………)

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác, tùy thuộc từng trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số………….;

– Căn cứ hoàn cảnh thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):……

Địa chỉ thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện nay ………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Hiện tôi đang làm việc tại Phòng/Ban…… của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số:………  được ký kết với Quý công ty vào ngày…./……./……

Chức vụ hiện tại:……………………………..

…………………………………………

…………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn xin hoãn luân chuyển công tác, đây có thể là do tình trạng về sức khỏe của bạn không đảm bảo nếu chuyển địa điểm công tác, gia đình của bạn có việc đột xuất không thể thực hiện việc luân chuyển,…)

Vì vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý công ty tiến hành xem xét và đồng ý cho tôi được hoãn luân chuyển công tác theo………………. (căn cứ luân chuyển).

Nếu được chấp nhận, tôi xin hứa sẽ:……………… (đưa ra các cam kết của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý công ty những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý công ty xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản (nếu có) sau:

1./……….;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191