Menu Đóng

Đơn xin gia hạn tiến độ thi công

Đơn xin được gia hạn thêm thời gian cho tiến độ thi công so với lượng thời gian đã ký kết trước đó vì những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan đã gây ảnh hưởng tới quá trình thi công xây dựng.

Tổng quan Đơn xin gia hạn tiến độ thi công

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Đơn xin gia hạn tiến độ thi công là văn bản được sử dung trong trường hợp bên thực hiên công việc không hoàn thành công việc đúng tiến độ thì làm đơn xin gia hạn.

Mẫu Đơn xin gia hạn tiến độ thi công

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN GIA HẠN TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Kính gửi : – Ông ……….. –Giám đốc Công ty …….

–  Căn cứ Luật xây dựng 2014

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

– Hợp đồng số ……….. về việc ………

Họ tên người đề nghị :

Số CMND : ……… cấp ngày : ……. nơi cấp : ….

Chức vụ :

Nơi đăng ký HKTT :

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc :

Ký kết Hợp đồng số : ………….. với Quý Công ty về việc ………..

Hiện nay chúng tôi có đang nhận thực hiện công việc ……. cho Quý công ty . Dự kiến thời gian hoàn thành công việc là ngày …/…/…. Tuy nhiên , trong tuần lễ từ ngày …/…/… đến ngày …./…/… thì thời tiết có sự thay đổi dẫn đến việc mưa lớn gây ngập úng quanh khu vực công trường khiến chúng tôi không thể thực hiện được công việc theo đúng kế hoách đã đề ra . Đến ngày …/…/… thì chúng tôi mới có thể tiếp tục thi công công trình . Do đó , chúng tôi không thể hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ đã thỏa thuận .

Theo quy định tạị Điều …. của Hợp đồng số …. về sự kiện bất khả kháng trong khi thực hiện Hợp đồng

“….

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

….’’

Nay chúng tôi làm đơn này đề nghị Ông …. – Giám đốc công ty ….. xem xét cho chúng tôi được gia hạn hoàn thành công việc chậm nhất là vào ngày …./…/… .

Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191