Menu Đóng

Đơn trình bày về việc sinh con thứ ba

Đơn trình bày về việc sinh con thứ ba là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lý do dẫn tới việc chủ thể này sinh con thứ ba, để chủ thể có thẩm quyền có biện pháp xử lý hợp lý.

1. Hướng dẫn làm Đơn trình bày về việc sinh con thứ ba

Sinh con thứ ba có thể là một trường hợp bất khả kháng hoặc có chủ đích của chủ thể làm đơn. Tuy nhiên, vì lý do gì đi nữa, việc giải trình một cách rõ ràng tới cơ quan cấp trên hay một cơ quan bảo đảm quyền lợi là một điều nên làm, nhằm tránh những rủi ro, kỷ luật nếu có.

Đơn được gửi tới cơ quan quản lý trực tiếp của người làm đơn trong vấn đề mà người đó quan tâm. Thủ tục giải quyết hiện chưa có hướng dẫn trong các văn bản quy định pháp luật.

Hồ sơ trình bày về việc sinh con thứ ba:

  • Đơn trình bày về việc sinh con thứ ba;
  • Sổ khám bệnh, kết luận của bệnh viên, hoặc một căn cứ khác chứng minh tình trạng sức khỏe hay lý do cho việc sinh con thứ ba;
  • Các giấy tờ khác có liên quan nhằm làm rõ việc sinh con thứ ba.

2. Mẫu Đơn trình bày về việc sinh con thứ ba – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN TRÌNH BÀY VỀ VIỆC SINH CON THỨ BA

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty……………..

(Hoặc các chủ thể khác mà bạn muốn trình bày về việc sinh con thứ ba)

 

Tên tôi là:…………………………….

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là:……….. (tư cách làm đơn, ví dụ: nhân viên của công ty, làm việc tại Phòng/Ban……… của Quý công ty/Quý cơ quan theo Hợp đồng lao động/Quyết định số……………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn nêu ra lý do bạn làm đơn, trình bày về hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn tới việc sinh con thứ ba, đặc biệt là phải nhấn mạnh được những thông tin mà bạn đưa ra làm căn cứ, cơ sở để đưa ra những đề nghị của bạn với chủ thể có thẩm quyền, để được xem xét giảm nhẹ mức độ xử phạt mà tổ chức hay cơ quan đưa ra)

Với những lý do trên, tôi làm đơn này để trình bày cho Quý công ty/Quý cơ quan về nguyên nhân dẫn tới việc sinh con thứ ba của tôi, đồng thời, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và:

1./….

2./….. (đưa ra các mong muốn của bạn khi bạn làm đơn gửi tới chủ thể có thẩm quyền).

Tôi xin cam đoan với Quý công ty/ Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191