Menu Đóng

Đơn xin xác nhận ngày tháng năm sinh

Đơn xin xác nhận ngày tháng năm sinh là văn bản cá nhân lập để đề nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận các thông tin về năm sinh của mình nhằm thực hiện 1 thủ tục hành chính có liên quan khác.

Mẫu Đơn xin xác nhận ngày tháng năm sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGÀY SINH

(V/v: xác nhận ngày tháng năm sinh)

  • Căn cứ Luật Hộ tịch 2014;
  • Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014.

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân xã (phường)……………

– Ông/Bà………………- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………

Tôi tên là:………………          Giới tính:……………

Sinh ngày:………………..          Số điện thoại:……………

Chứng minh nhân dân số:…………..                   Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:…………………

Tôi viết đơn này xin trình bày với cơ quan một việc như sau:

Trong giấy khai sinh, tôi sinh ra tại…. vào ngày… tháng… năm…. Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục làm chứng minh thư nhân dân, tôi đã nhớ nhầm ngày sinh của mình là ngày… tháng… năm. Điều này dẫn đến việc thông tin ngày sinh trên hai giấy tờ này không trùng khớp. Ngày… tháng… năm…, cơ quan tôi đang công tác yêu cầu xác nhận hai thông tin này là cùng một người. Do vậy, tôi làm đơn này kính mong  Uỷ ban xem xét và xác nhận thông tin ngày… tháng… năm… trong giấy khai sinh và ngày… tháng… năm… trong chứng minh thư nhân dân của tôi đều là cùng một người.

Tôi cam đoan những thông tin trên đều đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này. Kính mong quý cơ quan xem xét và hỗ trợ tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                           Người làm đơn

– 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh;                             (ký và ghi rõ họ tên)

– 01 bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;

– Đơn yêu cầu xác nhận thông tin của công ty.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191