Menu Đóng

Hợp đồng biểu diễn âm nhạc

Hợp đồng biểu diễn chương trình âm nhạc, hợp đồng dịch vụ biểu diễn văn hóa nghệ thuật, giải trí theo yêu cầu. Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là những góc giải trí không thể thiếu của con người, mỗi mô hình kinh doanh khi có kết hợp nghệ thuật thì đều thu hút được một số lượng khách hàng yêu mến nhất định, đây có thể là người hâm mộ nghệ thuật, hâm mộ ca sĩ, diễn viên hay đơn giản chỉ là cảm thấy thoải mái với loại hình kết hợp giải trí này. Với lợi thế đó, thông thường các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tùy theo dịp lễ hội, văn hóa, kỷ niệm hay định kỳ sẽ ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn âm nhạc theo từng chủ đề khác nhau.

Hợp đồng dịch vụ biểu diễn chương trình âm nhạc chính là văn bản hóa của thỏa thuận này, giúp các bên có cơ sở để làm việc, thực hiện và xem xét các trách nhiệm, nghĩa vụ, từ đó tuân thủ và hạn chế những xung đột không đáng có. Xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu cơ bản của chúng tôi cung cấp bên dưới đây, với mọi nhu cầu thắc mắc cần được trợ giúp xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được giải đáp.

Mẫu Hợp đồng biểu diễn chương trình âm nhạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm……

HỢP ĐỒNG BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

Căn cứ vào: 

  • Bộ Luật Dân sự số 91/2014/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
  • Khả năng và nhu cầu của các Bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….tại ………., chúng tôi gồm có:

BÊN A:
Mã số thuế:
GPKTKS: 
Địa chỉ:
Số fax:                                        Email:
Số tài khoản:                                        Ngân hàng
Đại diện theo pháp luật:                                        Chức vụ:
CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:                                        Nơi cấp:
  BÊN B: 
CCCD/Hộ chiếu: 
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Số điện thoại: 
Email: 
Số tài khoản:Ngân hàng:

Hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng biểu diễn (Sau đây gọi là Hợp đồng) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên B mời Bên A biểu diễn âm nhạc tại chương trình ……

Thời gian: …….

Địa điểm: ……

Bên tổ chức: ……

1.2. Nội dung biểu diễn

Danh sách bài hát: ……..

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Bên B trả cho Bên A mức cát xê là: …………

Bằng chữ: ……….

Giá trên đã bao gồm chi phí thuê vũ công, trang phục cho ca sĩ và vũ công.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên B thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đầy đủ 1000% giá trị Hợp đồng đã nêu tại Điều 2 cho Bên A trước ngày biểu diễn.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ Bên A

– Đảm bảo thanh toán cho Bên B đúng hạn.

– Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến chương trình cho Bên B.

– Đảm bảo an ninh trật tự khu vực biểu diễn.

– Đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu chuyên nghiệp.

– Đảm bảo tư cách biểu diễn phù hợp với quy định và giấy phép của các cơ quan chức năng quản lý ban hành và cấp phép.

4.2. Quyền và nghĩa vụ Bên B

– Cung cấp cho Bên A danh sách bài hát tham gia chương trình.

– Đến trước giờ biểu diễn ít nhất … tiếng, tham gia tổng duyệt chương trình theo chỉ đạo của ban tổ chức sự kiện.

– Biểu diễn đúng nội dung đã thỏa thuận và được Bên A duyệt.

– Trang điểm và trang phục biểu diễn phải phù hợp với quy định về văn hóa hoạt động và biểu diễn nghệ thuật.

ĐIỀU 5: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

5.1. Đối với bên A:

–  Nếu bên A thông báo hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường cho bên B như sau:

+ Trước 03 ngày: Bồi thường 50% giá trị hợp đồng.

+ Trước 01 ngày: Bồi thường 70% giá trị hợp đồng.

+ Trước giờ khai mạc chương trình sẽ phải bồi thường 200% giá trị hợp đồng này.

–   Bên A có quyền đòi bên B bồi thường nếu bên A biểu diễn các tiết mục không đúng với thỏa thuận, không phù hợp với quy định về văn hóa biểu diễn nghệ thuật hoặc bên B là chậm tiến trình chương trình dẫn đến chương trình bị gián đoạn hoặc phải kết thúc sớm hơn kế hoạch kịch bản. Mức bồi thường sẽ giao động từ 30% đến 100% và sự thương lượng giữa hai bên dựa vào những thiệt hại xảy ra.

5.2: Đối với bên B:

–  Nếu bên B đến muộn từ 10 phút đến 20 phút so với giờ đã thỏa thuận (Không có lý do chính đáng) sẽ phải bồi thường 20% giá trị hợp đồng này.

–  Nếu bên B đến muộn từ 20 phút đến 60 phút so với giờ đã thỏa thuận (Không có lý do chính đáng) sẽ phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng này.

–  Nếu bên B đến mượn sau 60 phút so với giờ đã thỏa thuận (không có lý do chính đáng) ) và đơn phương hủy bỏ hợp đồng này mà không có sự chấp thuận của bên A thì phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng này.

–  Nếu bên B thông báo hủy hợp đồng này sẽ phải thanh toán lại cho bên A số tiền đã nhận lần 1 (nếu có) và phải bồi thường cho bên A như sau:

+ Trước 03 ngày: Bồi thường 100% giá trị hợp đồng.

+ Trước 01 ngày: Bồi thường 200% giá trị hợp đồng

+ Trước giờ khai mạc chương trình sẽ phải bồi thường 400% giá trị hợp đồng này

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Nếu không thương lượng được, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng và đủ những điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng. Mọi thay đổi của Hợp đồng phải được thống nhất bằng văn bản có xác nhận của hai bên.

7.2. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

7.3. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên tự đọc lại và nghe đọc lại, hoàn toàn nhất trí với nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

7.4. Hợp đồng gồm … (……) trang, có 07 (Bảy) điều, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản./

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191