Menu Đóng

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Mẫu HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN

XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số: …. / HĐNT Ngày … tháng … năm 2014

 

Hôm nay ngày … tháng … năm 2014, tại Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên giao)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ………………………………….

Đại diện là: ………………………………….

Chức vụ: ………………………………….

 

Bên B (Bên nhận)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á ÂU

Địa chỉ        : Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế : 0106083045

Đại diện     : Ông LÊ NGỌC PHÚ

Chức vụ     : Phó Tổng Giám Đốc

Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình ……………….như sau:

 

Điều 1: Nội dung công tác:

 1. Bên A giao cho bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng …. gồm:

a-       Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

b-      Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các yêu cầu của Thông tư 04/TTLB ngày 9/11/1991 của Liên bộ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước-Bộ xây dựng ban hành.

c-       Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.

d-      Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

 1. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do bên B cung cấp. Trường hợp bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Theo tiến độ thi công công việc của đề cương nhiệm vụ được duyệt, bao gồm:

 1. Công tác khảo sát, Bên B sẽ báo cáo kết quả số liệu khảo sát cho Bên A sau khi hoàn thành công việc.
 2. Bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình viết trong thời gian 01 tháng. Bên B chuyển tới bên A sau khi hoàn thành và bên A phải xét duyệt cho kết luận sau khi nhận là 01 tháng.
 3. Công tác thiết kế được được bên B trình, bên A sẽ duyệt trong thời hạn tối đa là 01 tháng.

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng dự toán ban đầu đối với hoạt động khảo sát thiết kế của công trình là …. Đồng

Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến giá trị từng công việc thì hai bên sẽ áp dụng quy định mới để thanh toán cho phù hợp.

Điều 4: Cách thức thanh toán, quyết toán

 1. Khi hợp đồng được ký kết Bên A ứng trước cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng là … đồng (Viết bằng chữ: ……. ) kinh phí theo dự toán để mua sắm vật tư tiến hành khảo sát thiết kế.
 2. Số tiền còn lại được thanh toán theo thỏa thuận của các bên.
 3. Phần kinh phí thi công còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công.
 4. Sau khi nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng hai bên sẽ căn cứ vào các bản hợp đồng cụ thể, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng tháng để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao cho bên A hồ sơ hoàn công.

Điều 5: Trách nhiệm bên A

 1. Giải tỏa mặt bằng công trình và đền bù hoa màu, nhà cửa trong phạm vi thi công trước khi bên B tổ chức thi công.
 2. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng kỳ hạn cho bên B.
 3. Tổ chức cho bộ phận thi công của bên B được tạm trú tại địa phương, bố trí bảo vệ an ninh trật tự cho đơn vị thi công, bảo vệ vật tư và phương tiện xây lắp tại công trình.

Điều 6: Trách nhiệm bên B

 1. Bàn giao các loại hồ sơ đúng thời hạn quy định.
 2. Cử cán bộ kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng công trình trong suốt thời gian thi công.
 3. Thi công đúng hồ sơ thiết kế và hoàn thành công trình đúng hợp đồng.
 4. Bên B sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 7: Mức thưởng phạt khi các bên vi phạm hợp đồng.

 1. Nếu hoàn thành từng loại công việc trong HĐKT này trước thời hạn từ một tháng trở lên sẽ được thưởng 10% giá trị phần việc thực việc.
 2. Nếu vi phạm hợp đồng về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn thanh toán, v.v… Hai bên thống nhất áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về HĐKT, về XDCB để xử lý.

Điều 8: Điều khoản thi hành

 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề tranh chấp thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản. Gửi các cơ quan có liên quan bao gồm:

–          …………………..

–          ………………….

                            ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                             Chức vụ

                          (Ký tên, đóng dấu)                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191