Menu Đóng

Hợp đồng thuê dàn dựng biên đạo chương trình văn nghệ

Hợp đồng thuê dàn dựng biên đạo chương trình văn nghệ, Hợp đồng thuê đạo diễn, chỉ đạo chương trình, sự kiện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ DÀN DỰNG BIÊN ĐẠO

Số: 24/2020/HĐDV

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Địa chỉ:……………………..

Điện thoại:…………………..

Mã số thuế:…………………..

Đại diện :………………………Chức vụ:……………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Căn cứ đại diện:………………………

BÊN NHẬN DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên B):

Địa chỉ:………………………………..

Điện thoại:……………………………..

Đại diện:……………………..Chức vụ:……………

Căn cứ đại diện:……………………………

Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:…………… Chi nhánh:………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng số 24/2020/HĐDVvới những nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên B dàn dựng tiết mục mở màn, sắp xếp trình tự và dàn dựng tiết mục kết thúc cho chương trình văn nghệ “Dream” cho bên A tại địa chỉ ……………….

Điều 2: Tiêu chuẩn dịch vụ

– Chương trình phải đảm bảo được mở đầu, kết thúc trọn vẹn và diễn ra nhịp nhàng, phù hợp với yêu cầu của bên A.

– Người được giao thực hiện dẫn chương trình phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói hay, rõ ràng, diễn đạt lưu loát, có phong thái tự tin và thu hút mọi người.

– Các tiết mục văn nghệ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng từ hình thức cho đến nội dung, phù hợp với yêu cầu của bên A, đảm bảo tính an toàn và không trái với thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội.

– Trang phục bên B chuẩn bị cho các phần của chương trình phải phù hợp với yêu cầu bên A nhưng không trái với thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội.

– Các hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, âm nhạc sẽ do bên B chuẩn bị và được sự đồng ý thông qua từ phía bên A.

– Phải có những phương án dự phòng sẵn sàng cho chương trình trong trường hợp gặp sự cố lúc biểu diễn.

– Kế hoạch dàn dựng, biên đạo chương trình văn nghệ kéo dài trong khoảng thời gian từ …giờ…phút ngày …/…/… đến …giờ…phút ngày…/…/….

Điều 3: Mô tả công việc

– Thời gian: Từ … giờ… phút ngày…/…/… đến … giờ….phút ngày….

– Địa điểm: Tại …………

– Bên A cung cấp cho bên B thông tin về chương trình văn nghệ, bao gồm: Nội dung muốn hướng tới, thời lượng chương trình dự kiến, số lượng và độ tuổi khán giả dự kiến, thời gian diễn ra chương trình.

– Bên B gửi cho bên A bản kế hoạch dàn dựng biên đạo chương trình văn nghệ cụ thể, chi tiết theo yêu cầu của bên A.

– Thời gian chạy thử chương trình : dự kiến ngày … . / …/ 2020

– Thời gian biểu diễn : dự kiến từ … giờ đến … giờ, ngày … tháng … năm …..

– Sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía bên A, hai bên tiến hành chạy thử chương trình và biểu diễn theo đúng thời gian thoả thuận,

– Bên B phải chuẩn bị đầy đủ váy, áo, trang phục và đạo cụ phù hợp cho các tiết mục biểu diễn.

– Các chi phí phát sinh ngoài hợp đồng sẽ do hai bên tự thoả thuận.

– Việc di chuyển phục vụ công việc sẽ do bên B tự chịu trách nhiệm và chi trả.

– Trong quá trình biểu diễn, nếu có sự cố xảy ra, bên B có trách nhiệm xử lý khắc phục kịp thời bằng các phương án dự phòng đã định trước cùng với sự phối hợp từ bên A.

– Bên B phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật của tiết mục, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào về thời gian, phục trang, biểu diễn, cũng như các vấn đề khác nảy sinh. Bên A sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các sai sót thuộc về bên B.

Điều 4: Cam kết

4.1. Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Không làm xáo trộn chương trình khi biểu diễn sau khi đã đồng ý thông qua bản kế hoạch dàn dựng biên đạo của bên B.

4.2. Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc của mình như quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

– Đảm bảo chất lượng của các tiết mục văn nghệ, các nhân viên thực hiện, trang phục, đạo cụ, âm thanh ánh sáng, âm nhạc trong quá trình biểu diễn.

Điều 5: Rủi ro

– Trong trường hợp xảy ra sự cố, lỗi của bên nào thì bên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Trường hợp bên B trong quá trình biểu diễn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì hai bên sẽ chia đều trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

– Nếu chương trình bắt đầu và kết thúc chênh lệch quá thời gian dự kiến ban đầu là 01 giờ thì bên B sẽ phải chịu bồi tiền cho bên A một khoản tiền tương đương với … giá trị Hợp đồng này.

Điều 6: Đặt cọc

– Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., bên A có trách nhiệm giao cho bên B số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc bên A sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này cho bên B khi bên B hoàn thành công việc đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Trong trường hợp bên B đã hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình mà bên A không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, bên B có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

– Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên B có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho bên A và phải chịu trả thêm một khoản tiền tương đương cho bên A.

– Trong trường hợp các bên thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân, bên A có quyền dùng số tiền này để trừ vào nghĩa vụ thanh toán của mình.

– Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 7: Thanh toán

– Bên B sẽ phải thanh toán cho bên A đầy đủ số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:……………….)

– Chi phí trên bao gồm:  lên kế hoạch dàn dựng, thiết kế, các tiết mục văn nghệ, thiết bị hỗ trợ âm thanh ánh sáng, âm nhạc, chi phí chạy thử chương trình.

– Chi phí trên không bao gồm tiền cọc .

– Các chi phí phát sinh thêm trong quá trình thực hiện và sau khi đã hoàn thành sẽ do hai bên tự thoả thuận.

–  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Bên B sẽ trả trực tiếp cho ông/bà:…………………………………….

Số điện thoại:………………………………..

Số chứng minh nhân dân:…………………………..

Hoặc bên B sẽ chuyển khoản theo thông tin:

Số tài khoản: ……………………

Tại Ngân hàng:……………………… Chi nhánh:………………………

Và có biên lai xác nhận.

– Việc thanh toán của bên B sẽ được hoàn thành trong một đợt, thời hạn tối đa cho việc chi trả sau khi kết thúc công việc là 01 ngày.

– Các chi phí phát sinh thêm ngoài hợp đồng sẽ do hai bên tự thoả thuận.

Điều 8: Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

– Được nhận đầy đủ thông tin cụ thể, chi tiết về bản kế hoạch dàn dựng biên đạo chương trình từ phía bên B.

– Được thay đổi, bổ sung kế hoạch dàn dựng, biên đạo nhưng phải gửi ý kiến cho bên B trước khi chương trình diễn ra 01 ngày.

– Được ghi âm, ghi hình lại các tiết mục biểu diễn trong chương trình nếu có nhu cầu.

– Thanh toán đầy đủ chi phí cho bên B theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này.

– Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện công việc của mình.

– Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

– Được cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình văn nghệ từ bên A.

– Được nhận đầy đủ số tiền thanh toán từ bên A theo quy định tại Điều 6.

– Đảm bảo chất lượng của các tiết mục văn nghệ, trang phục, thiết bị âm thanh ánh sáng, âm nhạc, đảm bảo trình độ chuyên môn của nhân viên thực hiện công việc.

– Đảm bảo tính an toàn, phù hợp với thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội, phù hợp với khán giả theo yêu cầu của bên A.

– Thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này bằng sự cẩn trọng, tận tuỵ, chuyên nghiệp, hoàn thành một cách nhanh nhất,hiệu quả nhất phù hợp với các yêu cầu hợp lý của bên A.

Điều 10: Phạt vi phạm

10.1. Đối với bên A

Nếu bên A thực hiện sai kế hoạch ban đầu và trái với cam kết, nghĩa vụ của mình như đã thoả thuận thì bên A sẽ bị phạt số tiền là … % giá trị Hợp đồng .

– Nếu bên A thực hiện chậm thanh toán cho bên B như đã thoả thuận thì bên A sẽ bị phạt số tiền là … % giá trị Hợp đồng cho 01 ngày chậm trả.

10.2. Đối với bên B

– Nếu bên B thực hiện sai kế hoạch ban đầu và trái với cam kết, nghĩa vụ của mình như đã thoả thuận thì bên B sẽ bị phạt số tiền là … % giá trị Hợp đồng .

 Điều 11: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm cho việc gây thiệt hại.

– Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng khi sự kiện hoặc hậu quả của sự kiện bất khả kháng chấm dứt.

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 13: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

– Lý do khách quan không thể lường trước được ( như dịch bệnh, thiên tai, quy định của nhà nước ) dẫn tới việc không thể thực hiện được hợp đồng này.

Điều 14: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên A                                                                       Ký tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191