Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh là thỏa thuận để doanh nghiệp tìm kiếm các tư vấn gia có khả năng trong marketing hoặc các lĩnh vực phát triển thương hiệu, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Mẫu Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Số: 143/HĐTV-OCD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD địa chỉ số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0101362912

Địa chỉ trụ sở chính: số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

Số tài khoản: 8309823837xxx

Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

2. BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SKYMOND

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0104360991

Địa chỉ trụ sở chính: số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch , quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN VĂN B

Chức danh: Giám đốc

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Bên A là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên A để hình thành chiến lược kinh doanh phù hợp trong 05 năm tiếp theo. Do đó, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng để triển khai việc thực hiện dịch vụ trên cơ sở hợp tác thiện chí giữa hau bên.

2. Mục đích: Giúp doanh nghiệp có được chiến lược kinh doanh cụ thể trong quá trình mở rộng thị trường và các kế hoạch cho những khoảng thời gian thời vụ.

3. Bên A sẽ hoàn thành công việc trong vòng 03- 06 tháng tuỳ tình hình doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG TƯ VẤN

Dựa trên nhu cầu của bên B, bên A sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn trên phạm vi thực hiện công việc cụ thể như sau:

 • Khảo sát và lập báo cáo phân tích tình thế chiến lược của doanh nghiệp;
 • Hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh;
 • Xây dựng bản đồ chiến lược kinh doanh trong 05 năm tiếp theo và kế hoạch triển khai cho những khoảng thời gian thời vụ;
 • Hỗ trợ bên B triển khai chiến lược kinh doanh.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh là 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu Việt Nam Đồng)

2. Số tiền trên không bao gồm 10% VAT, nếu bên B có nhu cầu lấy hoá đơn, bên A sẽ tính phí VAT.

3. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 lần:

 • Lần 1: Sau khi hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A 70% tổng phí dịch vụ.
 • Lần 2: Ngay sau khi nhận được kết quả bản đồ chiến lược kinh doanh và kế hoạch triển khai, bên B sẽ thanh toán cho bên A 30% mức phí dịch vụ còn lại.

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Tài khoản nhận phí dịch vụ:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN VAN A
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền:

 • Bên A được quyền lấy và khai thác những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết của bên B để thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên A được nhận phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ:

Bên A phải cử chuyên gia, chuyên viên uy tín có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên để thực hiện tốt công việc cho bên B;

Bên A có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc cho bên B;

Bên A phải cam kết bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan mà bên B cung cấp;

Bên A có trách nhiệm hỗ trợ cho bên B trong quá trình bên B triển khai chiến lược kinh doanh.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền:

 • Bên B có quyền yêu cầu bên A sửa đổi bản đồ chiến lược và kế hoạch triển khai để phù hợp hơn tối đa 03 lần;
 • Bên B có quyền thắc mắc và yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bên A thực hiện công việc;
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ mình trong quá trình triển khai chiến lược kinh doanh.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho bên A để bên A thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.

2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.

2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết.

3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN VĂN B

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng
 • Hợp đồng tư vấn thiết kế PCCC
 • Hợp đồng tư vấn thiết kế cửa hàng tiện lợi
 • Hợp đồng tư vấn thiết kế Spa, thẩm mỹ viện
 • PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
 • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của trụ sở văn phòng
 • Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp, mở công ty nhanh
 • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 • Các điều kiện về vị trí để đặt trụ sở chính công ty, doanh nghiệp
 • Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2030