Menu Đóng

Hợp đồng thuê máy phát điện

Hợp đồng thuê máy phát điện, hợp đồng thuê thiết bị, cơ sở vật chất có chức năng cấp điện dự phòng là thỏa thuận giữa cá nhân và tổ chức có nhu cầu và có điều kiện cung cấp, cho thuê, cho mượn các loại máy phát điện chạy bằng xăng, dầu hay nhiên liệu khác.

Mẫu Hợp đồng thuê máy phát điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Số:…/…..

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ các tiêu chuẩn liên quan về phương pháp thử và lắp đặt máy phát điện;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CHO THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thuê máy phát điện (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê máy phát điện với nội dung cụ thể như sau:Thời gian thuê: từ…/…/… đến …/…/…

2. Mục đích sử dụng:………………………………………………………………..

3. Bảng thống kê máy phát điện:

STTTên/ Nhãn hiệu máy phát điệnMã sốCông suất tải sử dụngĐiện áp – PhaTần sốSử dụng nhiên liệuGiá thuê
1        
2        
3        
        
 • Xuất xứ: ………………………………………………………………………….
 • Đạt tiêu chuẩn:……………………………………………………………………

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

1. Bên A sẽ thực hiện kiểm tra chất lượng và công suất tải sử dụng của máy phát điện trước khi bàn giao cho bên B

2. Bên A sẽ bàn giao máy phát điện cho bên B theo nội dung sau:

 • Nhà vận chuyển (nếu có):…………………………………………………….
 • Thời gian vận chuyển:………………………………………………………….
 • Vận chuyển từ:…………………………….đến:……………………………….
 • Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………..
 • Địa điểm giao nhận:…………………………………………………………….

3. Bên A sẽ tiến hành lắp đặt và vận hành thử máy phát điện cho bên B vào ngày…tháng…năm…. tại………………………………………………………

ĐIỀU 3: THANH TOÁN:

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê máy phát điện với giá ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 làn:

 • Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;
 • Lần 2: Sau khi bên B bàn giao lại máy cho bên A, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.

3. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

4. Tài khoản:

 • Chủ tài khoản:
 • Số tài khoản:
 • Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên A:

 • Bàn giao và lắp đặt cho bên B đúng số lượng, thông số, chất lượng máy phát điện theo thoả thuận trong hợp đồng;
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành máy trong quá trình bên B sử dụng;
 • Bảo dưỡng định kỳ …..tháng/lần trong suốt thời gian cho thuê. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, bên A sẽ đổi một máy khác có công suất tương đương cho bên B;

2. Trách nhiệm của bên B:

 • Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo Điều 3 hợp đồng này;
 • Bảo quản máy phát điện theo đúng tiêu chuẩn …………., nếu có hành vi làm mất mát, phá hoại, tự ý sữa chữa mà làm hỏng thì phải bồi thường theo giá trị thực tế của tài sản;
 • Sử dụng máy phát điện đúng mục đích theo thoả thuận hợp đồng. Nếu có mục đích khác, bên B phải báo trước cho bên A và bổ sung thoả thuận hợp đồng bằng văn bản;

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

 • Bên còn lại vi phạm các trách nhiệm trong hợp đồng này;
 • Hai bên cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Do các yếu tố khách quan khác phát sinh.

ĐIỀU 6: MỨC PHẠT VI PHẠM

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

 • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán: ………….VNĐ;
 • Vi phạm về thời hạn thanh toán: …………. VNĐ;
 • Vi phạm về số lượng hoặc chất lượng sản phẩm giao:……….VNĐ;
 • Vi phạm về tiêu chuẩn lắp đặt:…………VNĐ;
 • Vi phạm về bảo dưỡng, bảo quản:………….VNĐ

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng thuê máy xúc
 • Hợp đồng thuê máy cẩu
 • Hợp đồng thuê máy in
 • Hợp đồng thuê xe máy
 • Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá
 • Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô
 • Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191