Menu Đóng

Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn là văn bản được xác lập để làm căn cứ cho sự kiện bàn giao thiết bị đã xảy ra. Trường hợp sử dụng văn bản là khi một bên có nhu cầu mượn trang thiết bị còn một bên có sở hữu trang thiết bị không hoặc chưa sử dụng đến.

Biên bản bàn giao thiết bị có thể được sử dụng giữa 2 hay nhiều bên hơn, thông thường biên bản này nên là phụ lục của một hợp đồng, thoả thuận chính khác, nếu không, giá trị của biên bản sẽ rất thấp và không có ý nghĩa khi không thể hiện được toàn bộ sự việc xoay quanh vấn đề trao đổi, cho mượn thiết bị, các mức phí nếu có hay những trách nhiệm phát sinh.

Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày .. tháng… năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ CHO MƯỢN

(V/v bàn giao thiết bị cho bên mượn thiết bị)

Hôm nay, ngày … tháng … năm…hai bên cùng nhau bàn giao thiết bị máy móc cho mượn tại địa chỉ………

  • Đại diện các bên:

– Bên cho mượn thiết bị:

+ Công ty trách nhiệm Hữu hạn …

+ Đại diện: Nguyễn Minh Anh      Chức vụ: Giám đốc

– Bên nhận thiết bị

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn…

+ Đại diện: Nguyễn An            Chúc vụ: Giám đốc

  • Nội dung bàn giao thiết bị

– Thời gian giao hàng: Vào lúc ngày… tháng… năm…. tại địa chỉ……Bên cho mượn thiết bị sẽ cho bên mượn thiết bị một số loại như sau:

SttTên thiết bịSố lượngĐặc trưngGiá trịThực trạng thiết bị
1     
2     
3     

– Thời giạn mượn thiết bị: 5 năm kể từ thời điểm bàn giao thiết bị;

– Giấy tờ kèm theo: Giấy tờ thông tin thiết bị, Giấy bảo hành thiết bị,…;

  • Kiểm tra sản phẩm

– Bên Mượn thiết bị sản phẩm kiểm tra lại số lượng, chất lượng thiết bị xem tính đảm bảo của thiết điển tử;

– Xác nhận việc xem xét, kiểm tra thiết bị trước khi ký biên bản giao nhân thiết bị;

– Bên cho mượn thiết bị cam kết việc giao đúng số lượng, chất lượng sản phẩm cho bên mượn thiết bị;

  • Giá trị biên bản

Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên có giữa một bản có giá trị pháp lý như nhau;

Đại diện bên AĐại diện bên B
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191