Menu Đóng

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 04.1-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)


Dành cơ quan thuế ghi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số:04.1-ĐK-TCT  
Ngày nhận tờ khai:
           
 
   
      DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI  
   

 

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ

 

 

Dành cho cơ quan thuế ghi

 

 
                   
   
   
             

 

1. Tên bên nộp thuế thay ký hợp đồng
 

 

2. Mã số thuế của bên nộp thuế thay (nếu có)

 

3. Địa chỉ trụ sở   4. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế
3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:   4a. Số nhà, đường phố, thôn,  xóm:
3b. Phường/xã   4b. Phường/xã
3c. Quận/ Huyện:   4c. Quận/ Huyện:
3d. Tỉnh/ Thành phố:   4d. Tỉnh/ Thành phố:
3e. Điện thoại:                                  /Fax:Email:   4e. Điện thoại:                                  /Fax:Email:

 

5. Đăng ký xuất nhập khẩu
                                              Có                                    Không

 

 

6. Các loại thuế bên bên nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu, Nhà thầu phụ

 

  Giá trị gia tăng   Tiêu thụ đặc biệt   Thuế xuất, nhập khẩu   Tài nguyên   Thu nhập doanh nghiệp   Môn bài
  Tiền thuê đất   Phí, lệ phí   Thu nhập cá nhân   Khác        

 

7. Thông tin về người phụ trách của bên bên nộp thuế thay
7a. Tên: 7b. Địa chỉ
7c. Điện thoại/ Fax: 7d. Email:

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)
Chức vụ:
Ngày… /… /……Chữ ký (đóng dấu)

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

 

Mục lục ngân sách: Cấp   Chương   Loại     Khoản   Mã ngành nghề kinh doanh chính  
                 
Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng   Khấu trừ   Trực tiếp trên GTGT   Trực tiếp trên doanh số   Khoán   Không phải nộp thuế GTGT

Chi tiết mã loại hình kinh tế

  Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……
Nơi đăng ký nộp thuế   Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)
Khu vực kinh tế:  
  Kinh tế nhà nước   Kinh tế tư nhân Kinh tế tập thể  
  Kinh tế có vốn ĐTNN   Kinh tế cá thể    

 

 

 

 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.1-ĐK-TCT
1. Tên bên Việt Nam ký hợp đồng: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài.2. Mã số thuế của bên Việt Nam (nếu có):  Ghi rõ mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (nếu có)3. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax.4. Địa chỉ nhận thông báo  của cơ quan thuế: Nếu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi đúng địa chỉ trụ sở.5. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu “Không”6. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp thay nhà thầu, nhà thầu phụ: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế phải nộp thay Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.7. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, Email của người phụ trách bên Việt Nam.Người ký vào Tờ khai đăng ký thuế là người là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191