Menu Đóng

Mẫu Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mẫu Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mẫu số 06-ĐK-TCT-BK01: DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT (Kèm theo mẫu số 06-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT

(Kèm theo mẫu số 06-ĐK-TCT)

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

 

Số TT

 

No.

Tên

 

Name

Quốc tịch

 

Nationality

Chức danh

 

Position

Hộ chiếu/ CMND số

 

Passport or Identify number

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191