Menu Đóng

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Mẫu số 01-05/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

I- TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:

 1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Điện thoại liên hệ (nếu có):

II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

 1. Đất: ………………………………………………………………………………………………….

1.1. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):……………………………………………..

1.3. Mục đích sử dụng đất:…………………………………………………………………………..

1.4. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………

1.5. Nguồn gốc đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, nhận tặng cho):…………………………………………………………………

 1. a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:………………………………………………..

Địa chỉ người giao QSDĐ:…………………………………………………………………………

 1. b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ……….tháng …….năm ……..

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nhà:

2.1. Cấp nhà:…………………………………………….. Loại nhà:……………………………..

2.2. Diện tích nhà (m2sàn xây dựng):………………………………………………………..

2.3. Nguồn gốc nhà: ………………………………………………………………………………….

 1. a) Tự xây dựng:………………………………………………………………………………………..

Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):……………………………………….

 1. b) Mua, thừa kế, cho, tặng:………………………………………………………………………….

Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ………………… tháng ………………… năm …………………

2.4. Giá trị nhà (đồng):

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tổng giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):…………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Giấy tờ có liên quan, gồm: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.

Ngày……… tháng………. năm 200……..

CHỦ TÀI SẢN

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191