Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm được dùng trong trường hợp nào, nên sử dụng kèm những điều khoản ra sao, xin mời các bạn…

Xem tiếp Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Đơn xác nhận 2 tên là một người

Đơn xin xác nhận 2 tên là một người là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị Ủy ban nhân dân/chủ thể…

Xem tiếp Đơn xác nhận 2 tên là một người

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án là văn bản các bên đầu tư giao kết với nhau nhằm cam kết trước những thỏa…

Xem tiếp Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai là hoạt động diễn ra tương đối phổ…

Xem tiếp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê cắt cỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày…..tháng…năm…. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (V/v: Thuê cắt…

Xem tiếp Hợp đồng thuê cắt cỏ

Mẫu hợp đồng mua bán gà thịt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ————–o0o————– …, ngày …  tháng … năm 2018 HỢP ĐỒNG MUA…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng mua bán gà thịt

Hợp đồng di dời cây xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ……, ngày … tháng … năm ……. HỢP…

Xem tiếp Hợp đồng di dời cây xanh

Hợp đồng mua bán thực phẩm thịt lợn

Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn là Hợp đồng giữa bên mua và bên bán trong đó bên bán có thể là…

Xem tiếp Hợp đồng mua bán thực phẩm thịt lợn

Văn bản Thông báo xử phạt nhân sự

Văn bản với các mục đích thông báo về việc xử phạt nhân sự, nhân viên trực thuộc quyền quản lý của mình. Trong quá…

Xem tiếp Văn bản Thông báo xử phạt nhân sự

Văn bản Kê khai giá thuốc

Theo quy định của Luật Giá năm 2012 Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi…

Xem tiếp Văn bản Kê khai giá thuốc