Hợp đồng bảo hành sản phẩm

Tất cả các loại sản phẩm, trong đó có các sản phẩm điện tử như laptop, Macbook, PC, đều có nguy cơ phát sinh lỗi…

Xem tiếp Hợp đồng bảo hành sản phẩm

Hợp đồng chuyển nhượng kiot, sạp hàng

Chuyển nhượng kiot, sạp hàng là hình thức chuyển hượng địa điểm kinh doanh bao gồm cả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh…

Xem tiếp Hợp đồng chuyển nhượng kiot, sạp hàng

Hợp đồng sang nhượng mặt bằng

Sang nhượng mặt bằng là hình thức đầu tư khá phổ biến hiện nay đáp ứng nhu cầu tìm kiếm mặt bằng với giá cả…

Xem tiếp Hợp đồng sang nhượng mặt bằng

Hợp đồng sang nhượng homestay

Sang nhượng homestay để kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến khi du cầu du lịch, lưu trú không ngừng tăng. Hình thức sang…

Xem tiếp Hợp đồng sang nhượng homestay

Hợp đồng thuê khoán nấu ăn

Hợp đồng thuê khoán nấu ăn được sử dụng trong trường hợp bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí,…

Xem tiếp Hợp đồng thuê khoán nấu ăn

Mẫu hợp đồng ăn theo sản phẩm

          Hợp đồng ăn theo sản phẩm là một dạng hợp đồng lao động, trong đó người lao động sẽ được hưởng lương tính theo…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng ăn theo sản phẩm

Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú

Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú là những thoả thuận quy định công việc cũng như quyền và nghĩa vụ của bên…

Xem tiếp Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú

Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng khoán việc tạp vụ là hình thức hợp đồng giao khoán, hợp đồng dân sự chịu sự điều chỉnh của pháp luật về…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

Mẫu hợp đồng thuê khoán bếp

Hợp đồng khoán việc là một trong những hợp đồng phổ biến trong đời sống nhưng chưa được quy định rõ trong pháp luật hiện…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng thuê khoán bếp

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với các thành viên góp vốn của loại hình…

Xem tiếp Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp