Menu Đóng

Mẫu đơn xin làm đường bê tông

Đơn xin làm đường bê tông là văn bản được cá nhân, tổ chức, nhóm có nhu cầu sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thông thường là cơ quan nhà nước quản lý) cho phép chủ thể này tiến hành việc làm đường bê tông tại một địa điểm với thời gian nhất định nhằm phục vụ quyền lợi di chuyển, đi lại cho cư dân tại đây.

1. Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin làm đường bê tông

Giao thông là một nhu cầu thiết yếu cho sự phát triển của xã hội, có đường xá, có giao thông là điều kiện đầu tiên để đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực. Tuy nhiên, ngân sách có hạn chế và sự phân bổ dân cư không tập trung là lý do dẫn đến nhiều nơi vẫn chưa có hệ thống giao thông đường bộ ổn định. Để khắc phục tình trạng trên, các hộ dân trong vùng hoàn toàn có thể góp vốn chung nhau xây dựng một con đường phục vụ nhu cầu của mình. Việc này sẽ cần làm đơn gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã, để đảm bảo việc xây dựng không gây ảnh hưởng tới các quy hoạch khác của quốc gia hay quyền lợi của những hộ dân liền kề công trình. Mặt khác còn có thể nhận được những sự trợ giúp, tư vấn, tạo điều kiện từ phía cơ quan chức năng, từ đó đảm bảo công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả hơn.

Hồ sơ xin làm đường bê tông:

  • Đơn xin làm đường bê tông;
  • Căn cứ chứng minh nhu cầu của giao thương giao thông tại địa phương;
  • Sơ đồ, kế hoạch xây dựng sơ bộ cho con đường (địa điểm, nguồn vốn, diện tích, chiều dài, chất liệu, thời gian thi công…);
  • Người đại diện phụ trách;
  • Các đề đạt, đề nghị được cơ quan chức năng hỗ trợ;
  • Các giấy tờ tài liệu khác có liên quan.

2. Đơn xin làm đường bê tông – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày….. tháng….. năm………

 ĐƠN XIN LÀM ĐƯỜNG BÊ TÔNG

(V/v: Thực hiện việc làm đường bê tông tại khu vực……………. từ ngày…./…../….. đến ngày…./…./…..)

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN …………………

-SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI……………….

 

– Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

– Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;

– Căn cứ … (ví dụ: Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư,…)

Tên tôi là:…………………………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:………………………… do…………….. cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………

Căn cứ vào Hợp đồng ủy quyền số…………………thay mặt những cá nhân sau:

1. Ông/Bà:…………………………………………… Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:……………… :………………………… do…………….. cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………

2. Ông/Bà:…………………………………………… Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:……………… :………………………… do…………….. cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………

3. …

Tôi xin trình bày một sự việc như sau:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Căn cứ vào các văn bản đã nêu trên, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét và cho phép chúng tôi tổ chức làm đường bê tông theo tuyến đường……………… từ ngày…./…./…….  đến ngày…./…../…… với kế hoạch như sau:

………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu trên và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin đã nêu trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và có văn bản trả lời sớm cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191