Menu Đóng

Đơn xác nhận 2 tên là một người

Đơn xin xác nhận 2 tên là một người là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị Ủy ban nhân dân/chủ thể có thẩm quyền khác xác nhận việc hai tên khác nhau được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ, hồ sơ do cơ quan nhà nước hoặc chủ thể khác ký là chỉ cùng một người. Việc này thường gặp phải khi chủ thể có sự thay đổi tên, họ tên trong quá trình sinh sống và làm việc.

1. Mẫu Đơn xác nhận 2 tên là một người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XÁC NHẬN HAI TÊN LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

-….

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………

– Ông:………………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……

(Hoặc:

-Công an xã (phường, thị trấn)…………

– Ông:………………………. – Trưởng công an xã (phường, thị trấn)……)

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày sự việc sau để Quý cơ quan được biết:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(trình bày về việc thay đổi họ/tên, lý do làm đơn xác nhận)

Tôi nhận thấy, việc không có giấy tờ trực tiếp xác nhận việc tôi là người sử dụng họ/tên (cũ)……………. theo………….. (các giấy tờ sử dụng tên này), đồng thời cũng là người sử dụng họ/tên (hiện đang sử dụng)…………..  theo……………. (các giấy tờ theo tên mới) gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân tôi.

Nên, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Tôi là người sử dụng họ/tên sau:

1./Họ/tên:………….. từ…… đến……….

2./Họ/tên:…………… từ………… theo Quyết định chuyển tên……………

Tôi xin cam đoan những thông tin mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh khi thông tin này sai.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

2. Mẫu Đơn xin xác nhận đổi tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỔI TÊN

Kính gửi: – Phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ;

Tôi là: Nguyễn Xuân Bằng – Giới tính: Nam

Tên cũ là: Nguyễn Văn Một

Sinh ngày: 11/4/1976

CCCD số: ….4556         Nơi cấp: CA Hà Nội   Ngày cấp:15/01/2021

Nơi cư trú: Số 34 đường Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôi làm đơn này để xin quý cơ quan xác nhận nội dung sau:

Trên giấy khai sinh, họ và tên tôi là………….. Tuy nhiên vào tháng 4 năm 2020 tôi đã làm thủ tục đổi tên vì tên cũ có nhiều sự không phù hợp khi sử dụng và làm tôi cảm thấy bất tiện. Tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xem xét và xác nhận việc thay đổi họ tên cho tôi từ Nguyễn Văn Một thành Nguyễn Xuân Bằng là có thật. Mục đích là để tôi thực hiện một số cải chính trên các giấy tờ khác cho thống nhất, tránh những mâu thuẫn sau này.

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch:

“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự….”

Tôi xin cam đoan những gì trình bày là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Tôi vô cùng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                Người làm đơn

– 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh                     (ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Đơn xin xác nhận đã chuyển giới và thay đổi tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHUYỂN GIỚI VÀ THAY ĐỔI TÊN

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật Hộ tịch 2014.

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân phường……………….;

– Ông/Bà……………… – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường……………..

Tôi tên là:………………. Giới tính:………………

Sinh ngày:……………….. Số điện thoại:………………

Chứng minh nhân dân số:…………..         Nơi cấp:……….   Ngày cấp:………….

Địa chỉ thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:……………………

Tôi viết đơn này xin trình bày với cơ quan một việc như sau:

Trên giấy khai sinh, họ và tên tôi là………….. Tuy nhiên hiện tại tôi đã phẫu thuật chuyển giới và tên…… không còn phù hợp với giới tính thật của tôi. Việc mang tên trái với giới tính của mình gây cho tôi sự bất tiện đáng kể và ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Do vậy tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xem xét và xác nhận thay đổi họ tên cho tôi từ………………… thành…………………………

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ tên:

“e) Thay đổi tên của người được xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;…”

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch:

“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự….”

Từ những căn cứ trên tôi thấy yêu cầu thay đổi họ tên của mình không trái với các quy định của pháp luật. Do vậy, tôi mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp thuận nguyện vọng này của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đều là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin trên.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                Người làm đơn

– 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh                     (ký và ghi rõ họ tên)

Đổi tên xong thì Giấy khai sinh có được cấp lại không?

Theo quy định pháp luật, hiện chưa có hướng dẫn về việc có cấp mới lại Giấy khai sinh cho người xin đổi tên hay không. Thông thường phần đổi tên sẽ được viết bổ sung vào Giấy khai sinh cũ bản chính khi người đến làm thủ tục nhận kết quả.

Xin xác nhận 2 tên là một người mất bao nhiêu lâu?

Thời gian để xử lý thủ tục này là từ 5-7 ngày hành chính. Tuy nhiên trong thực tế có thể tùy vào từng trường hợp phức tạp phát sinh cần xác minh mà thời hạn này có thể kéo dài hơn.

Con có thể xin xác nhận 2 tên là 1 cho bố mẹ không?

Hoàn toàn được. Trong trường hợp bố mẹ đã mất, đã chết hay mất năng lực dân sự, con cái, người đại diện hợp pháp hay những người thừa kế đều có thể thay mặt thực hiện thủ tục này, miễn là có thể xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh kèm theo theo quy định!

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191