Menu Đóng

Đơn xin xác nhận đất lưu không

Đơn xin xác nhận đất lưu không, Đơn xin xác nhận đất trống sử dụng chung hay đất xen kẽ, đất công.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận đất lưu không

Đơn xin xác nhận đất lưu không là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận một phần diện tích đất nhất định (được xác định cụ thể) là đất lưu không, tức là phần đất này được sử dụng làm hành lang an toàn giao thông/hành lang lưới điện/làm đê điều,…


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT LƯU KHÔNG

(V/v: Diện tích đất…………….. là đất dùng làm…………)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………

– Ông/Bà:…………….. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………….

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác như Phòng tài nguyên và môi trường,…)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là:……………. (tư cách làm đơn của bạn, ví dụ, người dân tại khu dân cư…….)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

…………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, sự việc dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, việc sử dụng phần đất lưu không này trong thời gian gần đây bị người khác hạn chế do theo họ, phần đất này là đất thuộc quyền sử dụng của họ, không phải đất lưu không)

Với lý do sau:

…………………………………

(Bạn đưa ra lý do khiến bạn  làm đơn để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền chấp nhận đề nghị mà bạn sẽ đưa ra bên dưới, như việc bạn dùng văn bản này để chứng minh cho người có hành vi hạn chế quyền sử dụng phần đất lưu không này vào mục đích vốn có của nó thấy rằng, đây là phần đất lưu không mà không phải là đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân đó)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xác nhận phần đất:

………………………………………

(Phần này bạn đưa ra các thông tin về phần đất mà bạn nhắc tới để chủ thể xác định được cụ thể diện tích đất mà bạn nhắc tới, từ đó xác nhận thông tin cho bạn, đây có thể là các thông tin về số thửa đất theo bản đồ địa chính, về địa điểm, vị trí phần diện tích này là bao nhiêu, được sử dụng cho mục đích lưu không từ khi nào,…)

Là diện tích đất được dùng để……………….. (lưu không) từ………….

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét, xác minh và xác nhận thông tin mà tôi đã nêu trên để tôi có thể…………….. (mục đích sử dụng Giấy xác nhận của bạn).

Để chứng minh cho tính chính xác, trung thực của những thông tin trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau (nếu có):…………………….. (Bạn nêu rõ số lượng, tình trạng văn bản,…)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191