Menu Đóng

17 tuổi làm được sổ tiết kiệm chưa

Mn co e hỏi chút ak 17 tuổi làm được sổ tiết kiệm chưa ak

Luật sư trả lời:

Theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNNVN Quyết định Về việc ban hành Quy chế về gửi tiền tiết kiệm thì:

Điều 7. Điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm

1. Cá nhân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ Luật dân sự, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.

2. Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự thì được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.

3. Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì chỉ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Với trường hợp bạn đã 17 tuổi , không có quyết định mất,hạn chế năng lực hành vi dân sự của Tòa Án và có tài sản riêng mà không phải là tài sản, bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 thì bạn có quyền và khả năng tạo sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191