Menu Đóng

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp của Gỗ gia cố thép

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp của Gỗ gia cố thép


BẢN MÔ TẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp của Gỗ gia cố thép
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp của Gỗ gia cố thép

1.Tên kiểu dáng công nghiệp: Gỗ gia cố thép.

2.Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp được dùng trong lĩnh vực sản xuất các đồ dùng dân dụng, làm văn phòng phẩm, nhạc cụ, dụng cụ thể thao, bàn ghế và đồ dùng học sinh, đồ dùng trong gia đình, công sở… ở đây cụ thể là gỗ gia cố thép. Gỗ gia cố thép được sản xuất công nghiệp hàng loạt phục vụ nhu cầu sản xuất các đồ dùng sinh hoạt; trang trí nội, ngoại thất; trang trí mỹ thuật của người tiêu dùng.

3.Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết: Không biết

4.Liệt kê các ảnh chụp hoặc bản vẽ: 04 bộ × 07 ảnh/bộ

01 ảnh chụp phối cảnh 01 ảnh chụp mặt trái
01 ảnh chụp mặt sau 01 ảnh chụp mặt trên
01 ảnh chụp mặt trước 01 ảnh chụp mặt dưới.
01 ảnh chụp mặt phải  

5.Mô tả kiểu dáng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là kiểu dáng của gỗ gia cố thép. Kiểu dáng bao gồm nhiều đặc điểm mới, được thiết kế như sau:

Sản phẩm gỗ gia cố thép là sự kết hợp giữa gỗ dạng tấm, thanh với các lớp thép cán mỏng thành 1 khối đồng nhất. Sản phẩm gỗ gia cố thép được thiết kế gồm các lớp như sau:

Dưới cùng là 1 lớp Véc ni có kích thước 3 mm, tiếp trên đó là 1 lớp thép được cán mỏng, kết dính với lớp Véc ni đó. Tiếp đến, lớp thứ 3 là lớp gỗ MDF gồm 2 tấm gỗ MDF 6 mm, và 2 tấm gỗ MDF 12mm được ép lại thành khối với nhau. Bên trên của lớp gỗ MDF này là 1 lớp thép được cán mỏng thứ hai. Trên cùng là 1 lớp Véc ni 3 mm. Các lớp Véc ni, thép, và gỗ MDF đó được ép lại với nhau thành 1 khối đồng nhất.

6.Yêu cầu bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là gỗ gia cố thép có đặc điểm như được trình bày trong phần mô tả kiểu dáng bên trên.

Trên đây là những đặc điểm tạo dáng cơ bản và khác biệt xin bảo hộ.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

Giám đốc công ty

(ký, ghi rõ họ tên)

 


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191