Menu Đóng

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công ty Luật LVN cung cấp: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

 

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ……………

Điện thoại :083.8822014        

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ:…………………………. Bình Hưng Hoà A.Quận bình tân TPHCM

 

 

STT Tên Hoá Đơn Mẫu Số Số lương HĐ đã mua lần trước Số lượng đã sử dụng Từ số đến số Số còn lại chưa sử dụng Từ số .. đến số Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GTGT 01GTKT-3LL 100 100 87501-87600 019 0087581-0087600  
                 
                 
                 
 

 

Đơn vị xin chịu trách nhiệm về những số hoá đơn đã mua sử dụng, đồng thời có trách nhiệm kê khai thuế. Nếu sai trái đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

  Người lập biểu

 

(ký ghi rõ họ tên)

Ngày tháng  năm 2010

 

Xác nhận của Cán bộ quản lý

TP.Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Thủ trưởng đơn vị

(ký , đóng dấu)


 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191