Menu Đóng

Biên bản mất tài sản công ty

Biên bản mất tài sản công ty, ghi nhận mất trộm, mất cắp, tổn thất hư hụt tài sản mà hiện tại đã hoặc chưa tìm được thủ phạm, cần văn bản để lưu lại những căn cứ phục vụ điều tra sau này.

Khái niệm Biên bản mất tài sản công ty

Biên bản mất tài sản công ty là văn bản ghi lại sự việc mất tài sản của doanh nghiệp được trình báo bởi bảo vệ hoặc các nhân viên trực thuộc công ty, là căn cứ trình báo công an để công an giải quyết việc mất tài sản này.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản mất tài sản công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN MẤT TÀI SẢN CÔNG TY

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm ….tại…………..

Chúng tôi gồm:

  1. Ông (bà):………..………Chức vụ……….…………Đơn vị: ………….
  2. Ông(bà):………..……… Chức vụ……….…………Đơn vị:………….

Cùng tiến hành lập biên bản về việc làm mất tài sản công ty đối với nhân viên trực bảo vệ:

Ông (Bà):……………………….……. Sinh ngày: …./…/…

Số CMND:…………………………… Ngày cấp:…/…/…Nơi cấp:………….

Hộ khẩu TT (theo CMND): …………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………

Điện thoại:………………………….

Nội dung:

STT TÀI SẢN BỊ MẤT PHÒNG BAN SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1        
2        
3        

Ông (bà):……..………………………. đã trình báo với cấp trên tại ………. vào hồi…..giờ…. Vậy chúng tôi tiến hành lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết các vấn đề có liên quan sau này.

– Hướng xử lý vụ việc: ……………

Biên bản lập xong vào lúc ………… giờ ………… phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên  cùng nghe và đồng ý ký tên.

NGƯỜI BÁO MẤT TÀI SẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191