Menu Đóng

Đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

Công ty Luật LVN cung cấp: Đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

……., ngày…. tháng…. năm 200

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………….

  1. Tên tổ chức kinh doanh:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………………………

Cấp ngày:………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………

– Mã số thuế số:………………………………………………………………………………….

Cấp ngày:………………………………………………………………………………………..

– Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

  1. Trụ sở giao dịch:

– Của đơn vị:……………………………………………………………………………..

– Đi thuê:…………………………………………………………………………………..

– Mượn:…………………………………………………………………………………….

Số nhà:…………………………………….. Ngõ (ngách, xóm)……………………………

Đường phố (thôn):…………………….. Phường (xã)……………………………………

Quận (huyện):…………………………… Tỉnh (thành phố):……………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

  1. Các địa điểm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng một tỉnh, thành phố:…..

*…………………………………………………………………………………………………….

*…………………………………………………………………………………………………….

*…………………………………………………………………………………………………….

*…………………………………………………………………………………………………….

*…………………………………………………………………………………………………….

*…………………………………………………………………………………………………….

Là cơ sở mới được thành lập, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

– Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Gửi kèm:

+ Giấy giới thiệu của đơn vị cử người đến mua hoá đơn

Ghi chú:

+ Mẫu này áp dụng đối với tổ chức kinh tế.

+ Điểm 2: Chỉ giữ lại dòng phản ảnh đúng, còn các dòng không đúng thì xoá bỏ.

Nếu đi thuê hoặc mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn.

+ Điểm 3: Chỉ phản ảnh những địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc sử dụng chung hoá đơn với đơn vị.


 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191