Menu Đóng

Đơn đề nghị bổ sung nhân sự

Đơn đề nghị bổ sung nhân sự, xin bổ sung thêm nhân viên trong phòng, ban hoặc vị trí còn thiếu, đang cần nhân lực thực hiện công việc theo kế hoạch.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Khái niệm Đơn đề nghị bổ sung nhân sự

Bổ sung nhân sự là nhu cầu tất yếu khi khối lượng công việc tăng cao hoặc thay thế nhân sự nghỉ việc, về hưu,… Khi có nhu cầu về nhân sự, trưởng bộ phận gửi đơn đề nghị công ty tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho bộ phậm mình. Đơn đề nghị có thể có nội dung như sau.

Mẫu Đơn đề nghị bổ sung nhân sự

LOGO CÔNG TY

CÔNG TY ………………

Địa chỉ: ……………….

 

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÊM NHÂN SỰ

(V/v: Bổ sung nhân sự)

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Quy chế về tuyển dụng nhân sự của công ty;

– Dựa trên nhu cầu về nhân sự trên thực tế

Kính gửi: – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Người đề nghị: (ghi bằng chữ in hoa)

Chức danh:

Bộ phận:

Nội dung đề nghị:

……

Ví dụ:

Công ty … chúng ta vừa cho ra mắt thị trường sản phẩm nước giải khát AAA. Đây là sản phẩm mới, còn khá xa lạ với người tiêu dùng. Công ty cần đẩy mạnh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại giúp cho sản phẩm này trở nên phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ với số lượng 10 nhân sự của phòng Marketing chúng tôi hiện không thể đáp ứng được hết khối lượng công việc này.

Do vậy, căn cứ Quy chế tuyển dụng nhân sự và dựa trên như cầu nhân sự hiện tại của công ty, kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và ra quyết định tuyển dụng thêm nhân viên marketing để hoàn thành chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm mới này cũng như thực hiện những nhiệm vụ, chiến dịch quảng cáo cho những sản phẩm khác của công ty.

Số lượng cần tuyển: … người.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và giải quyết!

 

Người làm đơn

Chức danh

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191