Menu Đóng

Đơn rút kháng cáo

Đơn xin rút toàn bộ hoặc một phần kháng cáo đã gửi để yêu cầu xét xử lại, xem xét theo góc độ mới đối với bản án Sơ thẩm đã kết luận.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn rút kháng cáo

Đơn rút kháng cáo là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét về việc rút kháng cáo của cá nhân đó. Cá nhân có thể làm đơn rút kháng cáo toàn bộ hoặc một phần kháng cáo.

Mẫu Đơn rút kháng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN RÚT KHÁNG CÁO

– Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

 

– Căn cứ ………….

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………

Tôi tên là: ………… Sinh ngày: ………

CMND/CCCD số: ………… Ngày cấp……….  Do: …………

Hộ khẩu thường trú: ……..

Nơi ở hiện nay: …………….

Số điện thoại: ………………

Là ……………….. trong vụ án ……………. số: …………..

Tôi xin được trình bày với Quý tòa nội dung sau:

…………………………………………..

…………………………………………..

(Ví dụ: Ngày … tháng … tháng …, tôi nộp đơn kháng cáo về việc xem xét lại toàn bộ bản án số 01/2019/BA-ST của Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những nội dung sau: tăng hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn A; tăng mức bồi thường thiệt hại do hành vi của Nguyễn Văn A gây ra.

Nhưng xét thấy Nguyễn Văn A đã biết được hành vi của mình là trái với quy định của pháp luật, đã đến xin lỗi, tham hỏi, bồi thường thiệt hại đầy đủ theo bản án của Tòa án cấp sơ thẩm.)

Dựa vào Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, tôi xin rút lại toàn bộ kháng cáo.

Kính đề nghị … xem xét và chấp thuận và ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191