Menu Đóng

Đơn xin cải tạo đất đồi

Đơn xin cải tạo đất đồi là văn bản được cá nhân, hộ gia đình gửi đến cơ quan có thẩm quyền trình bày mong muốn cải tạo lại đất đồi để sử dụng và xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiến hành cải tạo.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cải tạo đất đồi


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

………………., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN CẢI TẠO ĐẤT ĐỒI

Căn cứ Luật đất đai 2013;

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện ……………….. 

Tôi là:…………………………….… sinh năm: ………………………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: …/…/……. Tại: ……………………

Trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Là người sử dụng đất hợp pháp thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …….. cấp ngày …………………., sử dụng đất tại ………………………………………………..

Thông tin về thửa đất:

(Các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Theo đó, thửa đất mà tôi đang sử dụng có …….. mlà đất đồi, hiện nay chỉ sử dụng vào ………….. còn phần lớn là bỏ không vì tính chất của đất đồi khô cằn và ít chất dinh dưỡng.

Căn cứ Điều 9, Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

Điều 9.Khuyến khích đầu tư vào đất đai

Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây:

1.Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất;

2.Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

3.Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng gaiá trị của đất.”

Xét thấy, việc cải tạo đất là hành vi được nhà nước khuyến khích, do đó, tôi có dự định cải tạo lại phần diện tích đất đồi thuộc quyền sử dụng của tôi để sử dụng vào mục đích ……………

Cho nên, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cho phép tôi được cải tạo diện tích đất đồi và sử dụng vào mục đích nêu trên.

Kính mong quý cơ quan xem xét giải quyết. Tôi xin chân thành cám ơn!

Tài liệu kèm theo:

 

– Bản sao Giấy chứng nhận QSD đất;

– Kế hoạch cải tạo đất …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191