Menu Đóng

Đơn xin cải tạo đất vườn

Đơn xin cải tạo đất vườn là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng đất sử dụng để xin phép/thông báo cho chủ thể có thẩm quyền về việc cải tạo đất vườn trong quá trình sử dụng của cá nhân, tổ chức này nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cải tạo đất vườn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN XIN CẢI TẠO ĐẤT

(V/v: Cải tạo đất vườn tại……………)

 

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…………

– Ông:…………….. – Chủ tịch UBND xã………

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết đề nghị của bạn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể)

Thông tin chủ đất

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (tư cách làm đơn, như là: Người sử dụng đất theo Quyết định…..)

Thông tin đất xin được cải tạo

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày sự kiện dẫn đến việc bạn làm đơn)

Căn cứ điểm…. Khoản….. Điều….. Luật đất đai năm 2013/Nghị định…. quy định:

“…”

(Trích văn bản mà bạn sử dụng làm căn cứ để đưa ra đề nghị. Như:

 Căn cứ Điều 9 Luật đất đai năm 2013:

Điều 9. Khuyến khích đầu tư vào đất đai

Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây:

1.Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất;

2.Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

3.Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất.

Tôi nhận thấy bản thân mình có quyền thực hiện việc cải tạo đất vườn để làm tăng độ màu mỡ của mảnh đất số……………  để nâng cao độ màu mỡ của đất. Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan cho phép/ Thông báo cho Quý cơ quan biết về việc tiến hành cải tạo đất vườn của tôi theo kế hoạch như sau:…………. (trình bày các nội dung về thời gian tiến hành cải tạo, diện tích tiến hành, cách thức tiến hành,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã đưa ra là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu này của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191