Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp xe công vụ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN CẤP XE CÔNG VỤ

(Về việc: Cấp xe công vụ)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân phường A

  • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm tôi được phân công đi công tác tại …trong khoảng thời gian từ … đến … Qua xem xét và tìm hiểu, đường bộ tại … không được thuận lợi, dễ gây cản trở việc công tác của tôi

Căn cứ khoản 2 điều 11 Luật Cán bộ, công chức 2008:

“Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

  1. Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A cấp cho tôi xe công vụ để hoàn thoành việc công tác thuận lợi và trọn vẹn nhất.

Kính mong Ủy ban nhân dân phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: