Menu Đóng

Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh được thực hiện trong các trường hợp vì lý do nào đó mà giấy khai sinh của một cá nhân bị sai thông tin hoặc mong muốn được thay đổi. Đây là một thủ tục hộ tịch và không giới hạn độ tuổi của người yêu cầu.

1. Hướng dẫn lập Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

Để đảm bảo Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh được chấp nhận và nhu cầu được thực hiện, người xác lập đơn cần chuẩn bị những căn cứ để chứng minh cho nhu cầu của mình ví dụ như Giấy chứng sinh (đối với trẻ em), Giấy xác nhận của Ủy ban hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thông tin điều chỉnh hoặc sai lệch, nhầm lẫn về những trường thông tin có trong Giấy khai sinh như thông tin bố, mẹ, địa chỉ thường trú, nơi sinh, cùng các giấy tờ khác có liên quan.

Trong trường hợp người làm đơn muốn thay đổi chỉ vì nhu cầu cá nhân và không có căn cứ, thì cần chứng minh được nhu cầu đó là cấp thiết và gây ảnh hưởng đến bản thân nếu không được thay đổi. Các căn cứ có thể từ việc nhầm lẫn trong gia đình, trở ngại trong công việc, tên xấu hoặc lý do khác.

2. Mẫu Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————

……., ngày…tháng…năm……

 

Đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

Kính gửi: –Ủy ban nhân dân xã( phường, thị trấn)……………………………………. ;

                  – Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)………………………………………. ;

                 

  • Căn cứ NĐ số 158/2005/NĐ – CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………….. cấp ngày……tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Điều nghị điều chỉnh thông tin giấy khai sinh cho:……………………………………………………..

Nơi đăng ký:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………………..

Họ tên người đi khai sinh:……………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh:……………………………………………………………….

Lý do viết đơn: Vào ngày……tháng……năm……, hai vợ chồng tôi có lên ủy ban nhân dân………………….để làm giấy khai sinh cho con gái hiện đang ……………….tháng tuổi. Cháu……………………………….      Nhưng do gia đình có việc bận, hai vợ chồng tôi phải rời đi luôn mà không kiểm tra kỹ lại thông tin. Về nhà mới phát hiện ra giấy khai sinh của con có một thông tin chưa chính xác. Cụ thể là ở mục giới tính: Cháu hiện là nữ nhưng trên giấy khai sinh lại ghi giới tính nam.

Xét thấy: – Khoản 2 Điều 36, và Khoản 1 Điều 37 NĐ số 158/2005/NĐ – CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

“2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký”.

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;”

Tôi làm đơn này để xin được chỉnh sửa lại thông tin trên giấy khai sinh cho gái, kính mong cán bộ……………………….chỉnh sửa, hoàn thiện lại thông tin trên giấy tờ giúp tôi.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tôi  xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191