Menu Đóng

Đơn xin chuyển giao đất nông nghiệp

Đơn xin chuyển giao đất nông nghiệp được sử dụng trong các trường hợp chủ sử dụng không còn mong muốn sử dụng đối với phần diện tích đất mình có quyền và muốn bàn giao cho một cá nhân, tổ chức khác nhằm lợi ích kinh tế hoặc một thỏa thuận trao đổi.

Đơn xin chuyển giao đất nông nghiệp – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….tháng…..năm….

ĐƠN XIN CHUYỂN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

– Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Kính gửi:    – UBND…………..                                                                

– Sở tài nguyên và môi trường……

Tên tổ chức hoặc người đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:………………………….

Số CMND:………………………….ngày cấp…………………nơi cấp………………

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD:……………….ngày cấp…………nơi cấp…………….

Địa chỉ:………………………………… Số điện thoại:…………………………………

Địa điểm khu đất:………………………………………………………………………..

Diện tích khu đất:……………………………………………………………………….

Nội dung chuyển giao đất nông nghiệp:

……………………………………………………

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế”

Dựa trên quy định của Luật đất đai được nêu trên đây, tôi thấy mình đã đủ các điều kiện để được chuyển giao đất nông nghiệp. Vì vậy, tôi mong UBND, Sở Tài nguyên môi trường đáp ứng nguyện vọng của tôi.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của các quý cơ quan trong thời gian sớm.

Xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191