Menu Đóng

Đơn xin di chuyển/chặt cây xanh

Đơn xin di chuyển/chặt hạ cây xanh trong đô thị, trong khu đông dân cư, các chi phí là tự túc hoặc yêu cầu được hỗ trợ, đó là tất cả những nội dung trong đơn.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn xin di chuyển/chặt cây xanh

Đơn xin di chuyển/ chặt cây xanh là mẫu đơn được cá nhân, hộ gia đình gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đề nghị được di chuyển/chặt cây xanh khi có lý do chính đáng.

Mẫu Đơn xin di chuyển/chặt cây xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o————–

……………., ngày   tháng năm

ĐƠN XIN DI CHUYỂN/CHẶT CÂY XANH

Căn cứ Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường ……………………………

Tôi là: ……………………………… sinh năm: ………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………….. Fax: ……………………………………….

Tôi gửi đơn này xin được chặt hạ/dịch chuyển cây ……… tại vị trí ……đường ……, xã (phường): ………..…, huyện (thành phố, thị xã): ……………..

Loại cây: …………………, chiều cao (m): ……….. đường kính (m): …………..

Mô tả hiện trạng cây: ……………………………………………………………

Lý do cần chặt hạ/dịch chuyển, thay thế: ………………………………………….

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 64/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện chặt hạ/dịch chuyển cây xanh trong đô thị như sau:

Điều 14.Chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

1.Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị:

a)Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

b)Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn;

c)Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.Các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép:

a)Cây xanh thuộc danh mục cây bảo tồn;

b)Cây bóng mát trên đường phố;

c)Cây bóng mát; cây bảo tồn; cây đã được đánh số, treo biển trong công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng và các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

…”

Do đó, xét điều kiện thực tế nêu trên, kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi/chúng tôi được chặt hạ/di chuyển cây trên ra khỏi vị trí hiện nay

Chúng tôi/tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan. Kính mong quý cơ quan xem xét, giải quyết.

 Xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191