Menu Đóng

Đơn xin di chuyển nghĩa vụ quân sự

Khi công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng vì lý do nào đó phải chuyển nơi cư trú sang nơi khác ngoài phạm vi quận/quyện đã đăng ký nghĩa vụ thì có thể gửi đơn xin chuyển nghĩa vụ quân sự tới nơi chuyển đến để cơ quan có thẩm quyền nắm được từ đó có biện pháp quản lý dễ dàng hơn. Đơn xin chuyển như sau:

Tư vấn soạn thảo: Đơn xin di chuyển nghĩa vụ quận sự – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

……., ngày…… tháng…….năm 2018

ĐƠN XIN DI CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ………

Tôi là:………………………………………………….Sinh ngày:…………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………

 Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Trình bày thời điểm đăng ký, lý do phải di chuyển nghĩa vụ quận sự)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ví dụ: Ngày ……. tháng……….năm ……… tôi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự…………….. và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự số: ………………………/CNĐK ngày………………….

Vào ngày ………… tôi nhận được quyết định của ……………… cử đi học  tại ………………….

Do đó, nay tôi làm đơn này để xin quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được di chuyển nghĩa vụ quận sự đến Ban chỉ huy quân sự huyện/quận …………………. (nơi chuyển đến) để thuận tiện cho việc học và phục vụ trong quân đội của tôi.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong tờ đơn này là hoàn toàn đúng sự thật. Rất mong quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191