Menu Đóng

Đơn xin đóng cửa hạ biển

Đơn xin đóng cửa hạ biển ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể.

Tổng quan Đơn xin đóng cửa hạ biển

Đơn xin đóng cửa hạ biển là văn bản của cá nhân/hộ kinh doanh/doanh nghiệp,… vì lý do nào đó mà không thể tiếp tục hoạt động, đơn này được gửi đến Cơ quan chức năng để xin phép được đóng cửa hạ biển cơ sở sản xuất, kinh doanh, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đóng cửa hạ biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐÓNG CỬA HẠ BIỂN

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

– Căn cứ Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-……………………. do ………. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …. tại  ;

-Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Thanh tra Y tế….  QĐ số:…/QĐ-XPVPHC. 

Kính gửi: – Sở Y tế…

– Phòng Y tế….

– Ủy ban nhân dân phường….

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT MỸ PHẨM….

Địa chỉ:……………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:…………………Do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và đầu tư…………….. cấp lần…….ngày…tháng…năm…………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………Tại ngân hàng:……………………..Chi nhánh:………………..

Đại diện:…………………

Chức vụ: Chủ cơ sở kinh doanh

Ngày…tháng…năm… Thanh tra Y tế…. thuộc Sở Y tế…… kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm của mình bị lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính do Vi phạm quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm với mức phạt là……..đồng kèm hình phạt bổ sung là ngừng hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…. cho nên cơ sở kinh doanh của tôi buộc phải ngừng hoạt động trong khoảng thời gian này.

Chính vì vậy, Tôi làm đơn này xin phép các cơ quan chức năng cho cơ sở kinh doanh của tôi được đóng cửa hạ biển và cho một cơ sở kinh doanh khác thuê lại mặt bằng.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Tài liệu kèm theo Người làm đơn
1. Biên bản vi phạm hành chính;2. Quyết định xử lý vi phạm hành chính;

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.01

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191