Menu Đóng

Đơn xin lắp điện sản xuất

Đơn xin lắp điện sản xuất, xin cấp điện sản xuất là mẫu đơn được sử dụng bởi cá nhân, hộ kinh doanh khi muốn mua điện sản xuất phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của mình.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin lắp điện sản xuất

Điện 3 pha là dòng điện chuyên dụng cho các máy móc sản xuất theo tiêu chuẩn chung. Vì vậy, bất kỳ một cơ sở sản xuất nào muốn hoạt động, nhu cầu đầu tiên là phải được đấu nối dòng điện 3 pha.

Để gửi yêu cầu tới cơ quan điện lực phụ trách tại địa phương, người sử dụng cần làm Đơn xin lắp điện sản xuất kèm theo hồ sơ để được xem xét và đấu nối điện nếu đủ điều kiện.

Hồ sơ xin lắp, mua điện sản xuất:

  • Đơn xin lắp đặt điện sản xuất;
  • Hợp đồng thuê nhà xưởng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các căn cứ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp tại địa chỉ yêu cầu;
  • CMND/CCCD, sổ hộ khẩu của người yêu cầu;
  • Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định và hướng dẫn của Cơ quan điện lực quản lý.

2. Đơn xin lắp điện sản xuất – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN LẮP ĐIỆN SẢN XUẤT

(V/v: đề nghị lắp điện sản xuất cho gia đình/hộ kinh doanh)

Kính gửi: Công ty điện lực……………. – Chi nhánh………………..

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Là đại diện cho……………… đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

(Trình bày hoàn cảnh, lý do yêu cầu, mục đích sử dụng)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ: Gia đình tôi nằm trong làng có truyền thống làm nghề chế tác gỗ và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ liên quan đến gỗ. Do đó, để duy trì truyền thống cũng như phát triển kinh tế, vào ngày… tháng… năm… tôi đã đăng kí thành lập hộ kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất gỗ hoạt động tại gia đình tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được chấp thuận.

Tuy nhiên,do đặc thù của nghề chế tác gỗ và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần sử dụng rất nhiều máy móc với công suất tiêu thụ điện rất lớn. Mà trước đó, gia đình tôi sử dụng điện sinh hoạt với công suất không lớn nên với dòng điện hiện nay gia đình tôi đang sử dụng sẽ không đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ điện năng của các trang máy móc, thiết bị.

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện sản xuất và tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng và  lắp đặt điện sản xuất.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là:…………………………. (Ví dụ: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…………… cấp ngày…./…./………….)

Tôi xin chân thành cám ơn!

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191