Menu Đóng

Đơn xin miễn đóng Đảng phí

Đơn xin miễn đóng Đảng phí là văn bản của cá nhân (Đảng viên, người giữ các chức vụ trong Chi bộ Đảng,…) gửi đến người có thẩm quyền giải quyết việc xin miễn đóng Đảng phí cho cá nhân đó. Theo quy định, sẽ có một số trường hợp mà Đảng viên được miễn trách nhiệm về Đảng phí, theo đó, để được miễn đóng Đảng phí thì người này sẽ phải làm đơn nêu rõ lý do phù hợp với quy định.

Dưới đây là một trường hợp cá nhân viết đơn xin miễn đóng Đảng phí được chúng tôi dựng sẵn để quý khách hàng tham khảo.

Mẫu Đơn xin miễn đóng Đảng phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ĐẢNG SỐ:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………,ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN MIỄN ĐÓNG ĐẢNG PHÍ

-Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011;

-Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

-Căn cứ Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành;

-Căn cứ Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành.

Kính gửi: – Ban chấp hành TW Đảng

– Bí thư Chi bộ….

Tôi tên là:………………………………….

Sinh ngày:………………….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………………..

Chức vụ: Đảng viên

Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên đã được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo vào ngày…tháng…năm…. Tôi được biết, theo quy định tại Điều 6 phần I mục B của Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành:

“6. Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.”

Chính vì vậy, tôi làm đơn này mong Ban chấp hành TW Đảng,Bí thư Chi bộ…xem xét để tôi được miễn đóng Đảng phí.

Tôi cam đoan những thông tin, nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót, tôi xin chịu trách nhiệm trước Chi bộ Đảng và pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theoNgười làm đơn
1. Giấy chứng nhận hộ nghèo

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191