Menu Đóng

Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương

Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương là văn bản được người lao động có công việc giảng dạy sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tổ chức cho người này được nghỉ dạy không hưởng lương trong một thời gian nhất định vì một số lý do theo nhu cầu của bản thân người này.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương

Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương cần được soạn thảo dựa trên những căn cứ khách quan. Là cơ sở để đơn vị tiếp nhận xét yêu cầu và đưa ra kết luận chấp nhận hay không chấp nhận. Việc nghỉ dạy không hưởng lương sẽ kéo dài trong thời gian ấn định mà người này xin phép, sau khi hết thời gian trên, người dạy tiếp tục được quay lại vị trí và thực hiện các công việc theo chỉ đạo bình thường.

Hồ sơ xin nghỉ dạy không hưởng lương:

  • Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương;
  • Căn cứ chứng minh lý do cần được nghỉ một thời gian;
  • CMND/CCCD của người làm đơn;
  • Các giấy tờ hồ sơ có liên quan.

2. Mẫu Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ DẠY KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

(V/v: Xin nghỉ dạy không hưởng lương vì lý do………………)

 

Kính gửi: – Trường/Trung tâm…………..

– Ông………………….- Hiệu trưởng trường/Giám đốc trung tâm…………….

 (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác trong từng trường hợp cụ thể)

– Căn cứ  Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Quy chế trường….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

 

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Là:……………… (tư cách đưa ra đề nghị nghỉ, ví dụ: là giáo viên/giảng viên/… của Quý trường/Trung tâm theo Hợp đồng……… số…………… ngày…/…./……..

Chức vụ:…………………………

Hiện đang thực hiện công việc giảng dạy môn……………. Cho những lớp học sau:

1./Lớp:……….. Số lượng học sinh:……… Thời gian giảng dạy:………………

2./Lớp:……….. Số lượng học sinh:……… Thời gian giảng dạy:………………

3./…… (Liệt kê các lớp mà bạn thực hiện công việc giảng dạy, bạn cũng có thể ghi lịch giảng dạy của bạn thay cho phần liệt kê này)

Tuy nhiên, vì một số lý do sau đây:

……………………………………………

……………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn đề nghị xin nghỉ dạy không hưởng lương, đó có thể là do sức khỏe của bạn không đáp ứng, gia đình bạn có công việc đột xuất/…)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý trường/ Trung tâm/ Ông/Bà  xem xét và chấp nhận cho tôi được nghỉ dạy không hưởng lương từ ngày…./…../…….. đến hết ngày…/…./…..

Sau khi kết thúc thời gian này, tôi xin hứa sẽ quay lại giảng dạy theo phân công của Nhà trường/Trung tâm, …………….. (đưa ra lời hứa của bạn trong việc thực hiện công việc, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Nhà trường/Trung tâm… rằng những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Nhà trường/Trung tâm xem xét và đồng ý đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ngoài ra, để chứng minh cho tính chính xác của những thông tin mà tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này:

1./……

2./………. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm,  nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191