Menu Đóng

Đơn xin rút ra khỏi công đoàn

Đơn xin rút ra khỏi công đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày quan điểm, nhu cầu với chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp quận, huyện) về nguyện vọng muốn rút ra khỏi công đoàn mà hiện cá nhân này đang là thành viên, đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét cho phép chủ thể này rút ra khỏi công đoàn.

Đơn xin rút ra khỏi công đoàn
Đơn xin rút ra khỏi công đoàn

Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin rút ra khỏi công đoàn

  • Căn cứ pháp lý: Luật công đoàn năm 2012
  • Cơ quan có thẩm quyền: Công đoàn cơ sở
  • Thủ tục: 7-10 ngày
  • Hồ sơ gửi kèm: Để đảm bảo nhu cầu của bản thân được đáp ứng, cá nhân người xác lập đơn cần cung cấp những căn cứ có tính thuyết phục (ví dụ như: quyết định bổ nhiệm, phân công công tác, quyết định kỷ luật, bệnh án, xác nhận tình trạng của địa phương,…)
  • Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền có thể trả lời đồng ý hoặc không đồng ý đối với yêu cầu nhận được, nếu người gửi đơn không đồng tình với quyết định này thì hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quản quản lý cấp cao hơn để được giải quyết, tuy nhiên cũng cần phải đưa ra được lý do cấp thiết cho nhu cầu của mình.

Mẫu Đơn xin rút ra khỏi công đoàn – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN RÚT KHỎI CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: – Ban chấp hành công đoàn cơ sở…………..

 – Ban chấp hành công đoàn…………. (cấp trên)

– Căn cứ Luật công đoàn năm 2012;

– Căn cứ ……..;

– Căn cứ vào nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Công đoàn sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, đoàn viên Công đoàn…..)

Hiện đang làm việc tại Phòng/Ban……. Công ty………………

Ngày gia nhập:…../……/…….

Tuy nhiên, do:

………………………………………………………

………………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, tức là lý do khiến bạn muốn rút khởi Công đoàn)

Nên tôi làm đơn này để đề nghị được rút ra khởi Công đoàn kể từ ngày…/…./…..

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong Công đoàn xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191