Menu Đóng

Đơn xin xác nhận vùng sâu vùng xa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận vùng sâu vùng xa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VÙNG SÂU VÙNG XA

(Về việc: Xác nhận vùng sâu vùng xa)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã A

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:           tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm … tôi được Công an xã A cấp Sổ hộ khẩu số …

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A xác nhận tôi thuộc vùng sâu, vùng xa để được hưởng những chính sách giúp đỡ từ Nhà nước.

Kính mong Ủy ban nhân dân phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191