Menu Đóng

Đơn xin xác nhận xây nhà

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận xây nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN XÂY NHÀ

(Về việc: Xác nhận xây nhà)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân phường A

  • Căn cứ Luật Xây dựng 2014;
  • Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:           tại:

Số điện thoại:

Email:

Nơi thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm … tôi được Ủy ban nhân dân quận B cấp giấy phép xây dựng số …

Dựa theo khoản 1 điều 89 Luật Xây dựng 2014:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

  1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A xác nhận xây nhà trên thửa đất … được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kính mong Ủy ban nhân dân phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191