Menu Đóng

Hợp đồng thuê váy cưới

Hợp đồng thuê váy cưới, thuê mượn trang phục, lễ phục trọn gói đối với dịch vụ cưới hỏi.

Tổng quan Hợp đồng thuê váy cưới

Mẫu hợp đồng được sử dụng cho việc thuê trang phục phục vụ cho đám cưới hoặc phục vụ cho các sự kiện khác…..

Mẫu Hợp đồng thuê váy cưới

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ VÁY CƯỚI

( Số : … / HĐTVC – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông   …. ( Bên thuê)

CMND số : …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

BÊN B : Cửa hàng …. ( Bên cho thuê)

Địa chỉ :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                Chức vụ :

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

 • Bên B đồng ý cho Bên A thuê váy cưới nhằm phục vụ cho đám cưới ngày …/…./….
 • Yêu cầu đối với váy cưới :
 • Màu sắc :
 • Kiểu dáng :
 • Chất liệu :
 • Số lượng :
 • Phụ kiện đi kèm :
 • Họa tiết :
 • Thời gian giao váy :
 • Địa điểm giao váy :
 • Thời gian trả váy :
 • Địa điểm trả váy :

Điều 2 . Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…

Điều 3 . Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng

– Hợp đồng có giá trị …………. Đồng ( giá trên đã bao gồm thuế VAT )

2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng 01 lần theo hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B khi các bên ký kết hợp đồng .

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 4 . Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên A
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B giao váy cưới đúng theo thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng
 • Giữ gìn váy cưới trong thời gian thuê
 • Khi đến hạn trả váy , Bên A có nghĩa vụ đem váy đi trả theo đúng và địa điểm đã thỏa thuận
 • Trong quá trình sử dụng , nếu Bên A làm hư hỏng váy cưới của Bên B mà có thể sửa chữa được thì Bên A sẽ phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa . Trường hợp Bên A làm hỏng váy mà không thể sửa chữa được thì Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị bộ váy .
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
Bên B
 • Bên B có nghĩa vụ giao váy cưới theo đúng thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng
 • Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ , đúng hạn theo thỏa thuận
 • Đảm bảo váy không bị hỏng hoặc lỗi trong suốt thời gian Bên A thuê
 • Trong quá trình thuê , nếu Bên A gây ra lỗi hư hại đối với váy cưới thì Bên B có quyền yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm với toàn bộ bộ chi phí sửa chữa cần thiết .
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5 . Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6 . Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm giao váy cho Bên A sau 03 ngày kể từ ngày đến hạn giao váy (không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 30 triệu đồng
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B sau 03 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng ( không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

Điều 7 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191