Menu Đóng

Mẫu Đơn xin góp vốn

ĐƠN XIN GÓP VỐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GÓP VỐN

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty ……………

  Tên tôi là: …………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Tôi đang có nhu cầu kinh doanh về lĩnh vực ……………………………………………….., qua xem xét quá trình hoạt động của Công ty ……………………………………………………… tôi muốn cùng góp vốn kinh doanh với các thành viên Công ty.

Tài sản để góp vốn là …………………………………………………………………………………………………………..

Tài sản thuộc sở hữu của ……………………… do ……………………. Quản lý ( nếu tài sản góp vốn không phải là tiền mặt)

Tôi cam kết thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty khi tham gia góp vốn cùng kinh doanh.

Vậy tôi làm đơn này xin góp vốn kinh doanh cùng các thành viên công ty.

………………, ngày …….. tháng ……….năm ……………

Người làm đơn

 

    …………………………………..

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191