Menu Đóng

Mẫu Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất

Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất
Mẫu số 01-05/CQSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)

  1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: ……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: làm tại:……… ngày… tháng… năm…. và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày…. tháng…. năm…..
  2. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng:

6.1. Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………….

6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ………………………………..

6.3. Loại đất:……………………………………………………………………………………………

6.4. Diện tích (m2):…………………………………………………………………………………….

6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):……………………………………………..

  1. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.

Ngày ……… tháng ………. năm 200……..

NGƯỜI KÊ KHAI

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191