Menu Đóng

Mẫu xác nhận của Sở Xây dựng đối với trường hợp được phân chia sản phẩm là nhà ở

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu xác nhận của Sở Xây dựng đối với trường hợp được phân chia sản phẩm là nhà ở

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Phụ lục 10: Mẫu xác nhận của Sở Xây dựng đối với trường hợp được phân chia sản phẩm là nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

SỞ XÂY DỰNG TỈNH (THÀNH PHỐ)…….

XÁC NHẬN VỀ VIỆC PHÂN CHIA NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP

Căn cứ vào đề nghị của (tên chủ đầu tư)…….. tại văn bản số…..ngày…tháng…năm….về việc xác nhận danh sách tổ chức, cá nhân được phân chia nhà ở theo hợp đồng, văn bản góp vốn……tại dự án phát triển nhà ở (tên dự án)………..,

Sở Xây dựng tỉnh (thành phố)……….xác nhận những đối tượng sau đây được phân chia nhà ở theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ:

STT Tên tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân Địa chỉ cư trú Loại nhà ở Số lượng nhà ở (căn) DT sàn XD (m2) DT đất (m2) Vị trí của nhà ở được phân chia
1 Ông Nguyễn Văn A Ghi địa chỉ theo hộ khẩu thường trú Biệt thự 01 450 300 Lô số… (đường, phố …) khu ….
2 Hộ GĐ: Ông Nguyễn Đình B và vợ là bà Trần Thị C Ghi địa chỉ theo hộ khẩu thường trú Căn hộ chung cư 01 90 Sử dụng chung là 2.000 Căn hộ số … tầng …, chung cư số … (đường, phố …, khu ….
3 Công ty cổ phần …… Ghi địa chỉ có trụ sở theo Giấy đăng ký kinh doanh Nhà ở liền kề 01 DT sàn XD mỗi nhà ở là 240 m2 DT đất mỗi nhà ở là 60 m2 Lô số … (đường, phố …), khu …. (nếu có địa chỉ khác nhau thì ghi địa chỉ của từng căn nhà)

 

……, ngày……tháng…năm...
GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Danh sách này được lập thành 02 bản, sau khi đóng dấu của Sở Xây dựng thì lưu 01 bản tại Sở XD để theo dõi, kiểm tra, giao cho chủ đầu tư 01 bản để theo dõi, còn các đối tượng được phân chia nhà ở thì Sở Xây dựng sao từ bản gốc, đóng dấu treo của Sở và chuyển cho chủ đầu tư để giao cho mỗi đối tượng 01 bản thay cho Giấy xác nhận đã giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản. (Danh sách này chỉ cấp 1 lần, không cấp lại). Trường hợp có thừa kế thì Sở Xây dựng xác nhận lại tên, địa chỉ của người được thừa kế. Trường hợp bên được phân chia là tổ chức thì phải kèm theo danh sách hộ gia đình, cá nhân được tổ chức đó phân chia lại nhà ở để Sở Xây dựng xác nhận.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191